MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Consultare autorizatii de desfiintare

 
Nr.
A.D.
Data eliberariBeneficiarDenumire lucrareAmplasament
415.07.2022 09:43:05DINA ELENA RAMONADemolare C1-depozite,magazii.Categoria de importanta D. St=807mp, Sc=162, Sd=162mp.Strada Şoseaua Sibiului Nr. Fn
312.05.2022C.N.C.F - "CFR" S.A SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE BRASOV prin imputernicit POPAESCU &CO SRL Desfiintare WC la magazia de marfuri - constructie neintabulata. Categoria de importanta D.
211.05.2022 13:17:30MUNICIPIUL MEDIAS PRIN PRIMAR GHEORGHE ROMANDezafectare in regim de urgenta corp secundar - atelier.CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C. PÂNĂ LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR SE VA COMPLETA DOCUMENTAȚIA CONFORM ART.7, ALIN.(16) DIN LEGEA NR.50, REPUBLICATĂ ȘI ACTUALIZATĂ. SE VOR LUA MĂSURI DE PROTEJARE A CONSTRUCȚIILOR ADIACENTE.Strada Armurierilor Nr. 6
110.05.2022 09:52:08BRIELMAIER MARTIN HUGO Demolare in regim de urgenta casa - ap.3. CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ D. PÂNĂ LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR SE VA COMPLETA DOCUMENTAȚIA CONFORM ART.7, ALIN.(16) DIN LEGEA NR.50, REPUBLICATĂ ȘI ACTUALIZATĂ. SE VOR LUA MĂSURI DE PROTEJARE A CONSTRUCȚIILOR ADIACENTE.Strada Cronicar Neculce Nr. 18B Ap. 3