MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Directia Fiscala Locala

Anunturi Directia Fiscala Locala

Notă de Informare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

   Direcția Fiscală Locală Mediaș cu sediul în Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră doar în scopul administrării creanțelor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Mediaș. 
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate doar destinatarilor legali, în situațiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
   În condițiile prevăzute de R.G.P.D. nr. 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:
    - dreptul de acces, dreptul la rectificare asupra datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competente. 
  Începând cu data de 25.05.2018, pentru orice întrebări sau nelămuriri se poate contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, la sediul instituției.
 Totodată, vă informăm că furnizarea de date cu caracter personal în scopul administrării creanțelor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Mediaș reprezintă o obligație legală, consecința nerespectării acestei obligații fiind sancțiunile contravenționale/penale prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală și Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, sau, după caz, neacordarea facilităților fiscale.

 

ANUNTURI OBLIGAŢII FISCALE

--------

ANUNŢ COLECTIV PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE

 În temeiul art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de pocedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Referat nr.31781/13.11.2018 - persoane fizice şi juridice propuse pentru insolvabilitate

PERSOANE FIZICE DECIZII DE IMPUNERE

* Tabel cu persoane fizice pentru care s-au emis decizii de impunere la data de 19.01.2018 - în cazul în care nu ați primit prin poștă decizia de impunere, o puteți ridica de la sediul Direcției Fiscale Locale

PERSOANE FIZICE SOMAŢII, TITLURI EXECUTORII, POPRIRI, INSOLVABILI

- Anunţ nr.29943/25.10.2018 - somaţie şi titlu executoriu

- Anunţ nr.30256/30.10.2018 - somaţie şi titlu executoriu

- Anunţ nr.31118/07.11.2018 - somaţie şi titlu executoriu

- Anunţ nr.31139/07.11.2018 - somaţie şi titlu executoriu

PERSOANE JURIDICE

* Tabel cu persoane juridice pentru care s-au emis decizii de impunere la data de 19.01.2018 - în cazul în care nu ați primit prin poștă decizia de impunere, o puteți ridica de la sediul Direcției Fiscale Locale

 Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Direcţiei Fiscale Locale Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3

 Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

-----

ANUNŢ PROMOVARE

- anunţ  examen pentru promovarea în gradul  profesional imediat  superior celui deținut