MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Telefoanele D.A.S.

Telefoanele D.A.S.

Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcţia

Nivel organigrama

Nr. telefon

Sediul

1

Mihaly Ionuţ

inspector de specialitate

Serviciul Contabilitate Resurse Umane Administrativ IT -Compartiment Administrativ- IT

0269 / 803827

Primaria Mediaş et.1

cam . 16

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11, loc. Mediaş  

Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcţia

Nivel organigrama

Nr. telefon

Sediul

1

Aldea Adina Mariana

inspector asistent

Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale -Compartiment beneficii sociale

0269 / 448254

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

2

Balazs Izabela

referent superior

Serviciul Contabilitate Resurse Umane Administrativ IT Compartiment financiar contabil

0269 / 837764

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

3

Balog Tamas Tivadar

Referent II

Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale Compartiment locuinţe sociale şi de necesitate

0269 / 448252

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

4

Tătar Dumitru

Inspector

superior

Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale Compartiment Locuinţe Sociale şi de Necesitate

0269 / 448252

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

5

Conea Mihaela

director executiv

Direcţia de Asistenţă Socială

0269 / 837764

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

6

Crisan Aurica

Inspector superior

Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale -Compartiment servicii sociale

0269 / 448254

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

7

Cristea Mihaela Elena

inspector superior

Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale -Compartiment locuinţe sociale şi de necesitate

0269 / 837764

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

8

Constantinescu Luciana

Inspector

superior

Serviciul Contabilitate Resurse Umane Administrativ IT -Compartiment financiar contabil

0269 / 837764

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

9

Duma Claudia Veronica

Inspector

superior

Serviciul Contabilitate Resurse Umane Administrativ IT -Compartiment financiar contabil

0269 / 837764

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

10

Diacu Marius

Şef serviciu

Serviciul Contabilitate Resurse Umane Administrativ IT

0269 / 837764

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

11

Ernean Dana

Inspector superior

Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale -Compartiment beneficii sociale

0269 / 448254

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

12

Gaşpar Roxana Elena

Mediator sanitar

Asistenţă medicală comunitară

0269 / 448254

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

13

Gîrnod Ion

Referent principal

Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale -Compartiment beneficii sociale

0269 / 448254

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

14

Iernuţian Oana

Inspector

superior

Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale -Compartiment servicii sociale

0269 / 448252

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

15

Man Eniko

Inspector

asistent

Compartiment resurse umane

0269 / 846517

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

16

Manciulea Vasile

Muncitor

Compartiment administrativ - IT

0269 / 448252

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

17

Nuţă Alexandru

Inspector superior

Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale Compartiment administrativ - IT

0269 / 448254

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

18

Ormenişan Alin

Referent superior

Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale -Compartiment locuinţe sociale şi de necesitate

0269 / 448252

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

19

Popa Camelia

Director executiv adj

Direcţia de Asistenţă Socială

0269 / 837764

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

20

Rusu Cristina

Referent IA

Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale - Compartiment beneficii sociale

0269 / 448252

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

21

Roman Marieta

Inspector superior

Serviciul Contabilitate Resurse Umane Administrativ IT -Compartiment resurse umane

0269 / 846517

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

22

Şerb Emilia

Inspector

superior

Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale -Compartiment servicii sociale

0269 / 448254

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

23

Stuparu Lucia

Inspector

superior

Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale - Compartiment servicii sociale

0269 / 448252

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

24

Voinescu Cristian

Referent

suprior

Serviciul Beneficii Asistenţă Socială şi Servicii Sociale - Compartiment locuinţe sociale şi de necesitate

0269 / 448252

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

25

Velicea Dorin

Inspector superior

Serviciul Contabilitate Resurse Umane Administrativ IT -Compartiment administrativ- IT

0269 / 448252

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

26

Ţiţei Corina

Inspector de specialitate

Serviciul Beneficii Asistentă Socială şi

Servicii Sociale-Compartiment Servicii Sociale

0269 / 448252

Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11 – în incinta fostei şcoli de aviaţie

Adăpost de Noapte şi Asistenţă de Reinserţie pentru Persoanele fără Adăpost - Str.Luncii nr.1 bl.3 parter , loc. Mediaş

Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcţia

Nivel organigrama

Nr. telefon

Sediul

1

Armeanu Silvia

supraveghetor de noapte

Adăpost de Noapte

0269 / 846629

Str. Luncii nr.1 bl.3 , parter

2

Manciulea Adrian

supraveghetor de noapte

Adăpost de Noapte

0269 / 846629

Str. Luncii nr.1 bl.3

parter

3

Tiriba Virgil

supraveghetor de noapte

Adăpost de Noapte

0269 / 846629

Str. Luncii nr.1 bl.3

parter

4

Vasiu Ioan

muncitor calificat

Adăpost de Noapte

0269 / 846629

Str. Luncii nr.1 bl.3

parter

5

Vitan Petru

supraveghetor de noapte

Adăpost de Noapte

0269 / 846629

Str. Luncii nr.1 bl.3

parter

Creşa nr. 1 , str. Sondorilor nr. 16 , loc. Mediaş

Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcţia

Nivel organigrama

Nr. telefon

Sediul

1

Ceh Georgeta

asistent medical

Creşa nr.1

0269/839115

Str.Sondorilor nr.16

2

Coţofan Daniela

îngrijitoare

Creşa nr.1

0269/839115

Str.Sondorilor nr.16

3

Gundisch Aurora

îngrijitoare

Creşa nr.1

0269/839115

Str.Sondorilor nr.16

4

Goga Maria

administrator

Creşa nr.1

0269/839115

Str.Sondorilor nr.16

5

Micu Firuţa

muncitor calificat

Creşa nr.1

0269/839115

Str.Sondorilor nr.16

Creşa nr.2 , str. 1 Decembrie nr. 34 , loc. Mediaş

Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcţia

Nivel organigrama

Nr. telefon

Sediul

1

Albu Daniela Teodora

muncitor calificat

Creşa nr.2

0269 / 831031

Str. 1 Decembrie nr. 34

2

Arsân Maria

îngrijitoare

Creşa nr.2

0269 / 831031

Str. 1 Decembrie nr. 34

3.

Grama Anca

administrator

Creşa nr.2

0269 / 831031

Str. 1 Decembrie nr. 34

4.

Ianosy Alexandra

îngrijitoare

Creşa nr.2

0269 / 831031

Str. 1 Decembrie nr. 34

5.

Novac Lenuţa

îngrijitoare

Creşa nr.2

0269 / 831031

Str. 1 Decembrie nr. 34

6.

Lambrinoc Adela

asistent medical

Creşa nr.2

0269 / 831031

Str. 1 Decembrie nr. 34

7.

Veza Cosmina Elena

inspector de specialitate

Creşa nr.2

0269 / 831031

Str. 1 Decembrie nr. 34

8.

Vălchizan Adriana

îngrijitoare

Creşa nr.2

0269 / 831031

Str. 1 Decembrie nr. 34