MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vânzare nr.37 din 10.05.2022 depusă de Totea Dorina str.Graia de Jos nr. 33, Mediaș pentru terenul extravilan în suprafață de 0,1831 ha fineata, înscris în CF 115931 nr. cad. 115931