MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul organizat în data de 07.06.2022

Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul organizat în data de 07.06.2022 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție specifice de poliţist local, clasa I gradul profesional asistent la Serviciul Poliţia Locală

 

Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit.a) şi art.50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecției dosarului de înscriere:

NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI

FUNCȚIA

PUBLICĂ

INSTITUȚIA

PUBLICĂ

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR

1.

ID - 9132

Poliţist local

clasa I grad  profesional asistent

Primăria Municipiului Mediaș

Serviciul Poliţia Locală

Admis

         
 

 

  • Candidatul declarat admis va susține proba scrisă în data de 07.06.2022, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.
  • Afișat astăzi, 26.05.2022, ora 14:00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaş