MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 10.09.2019 de către Clubul Sportiv Municipal Mediaș

Rezultatul Selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 10.09.2019 de către Clubul Sportiv Municipal Mediaș, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante 1 post de Referent de specialitate gradul II și 1 post de Inspector de specialitate gradul IA – Serviciul Financiar Contabil, resurse umane.

Având în vedere prevederile art.19, alin. (2) şi (3) şi art.20 din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, comisia de concurs comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.
crt
Codul atribuit candidatului
Candidat pentru funcţia
Rezultatul
selecţiei
dosarului Admis/respins
Motivul respingerii dosarului
1.
103
Referent de specialitate  grad II
ADMIS
Nu este cazul
2.
104
Inspector de specialitate  grad IA
ADMIS
Nu este cazul
3.
105
Referent de specialitate  grad II
ADMIS
Nu este cazul
4.
106
Referent de specialitate  grad II
ADMIS
Nu este cazul
5.
107
Referent de specialitate  grad II
ADMIS
Nu este cazul
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 10.09.2019 ora 1000 la sediul Clubului Sportiv Municipal Mediaș din P-ţa Corneliu Coposu, nr.3.
  • Afişat astăzi  03.09.2019 ora 1200  la sediul Primăriei Municipiului  Mediaş, Clubul Sportiv Municipal Mediaş.

Secretar comisie de concurs, Morar Cristian