MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 07.06.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție specifice de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul Poliţia Locală

 Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

publică

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

 

ID - 9132

Poliţist local, clasa I

gradul profesional asistent

Serviciul Poliţia Locală

 

81,33

 

 

ADMIS

 

 

 

  • Candidatul declarat admis va susține interviul în data de 07.06.2022, ora 1400, la sediul Primăriei municipiului Mediaş.
  • Afişat astăzi, 07.06.2022, ora 1200,  la sediul Primăriei municipiului Mediaș.

 

Secretar comisie,

Cîndescu Cosmina