MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul final la concursul organizat în data de 07.06.2022 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie specifice de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul Poliţia Locală Mediaş

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele candidatului,

Funcţia publică

Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj final

Rezultatul final

 

1.

 

ID - 9132

 

81,33

 

82

 

81,67

 

ADMIS

 

 

 
  • Afișat azi, 07.06.2022,  ora 15ºº  la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.

 

                                                      Secretar comisie concurs

                                                         Cîndescu Cosmina