MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rapoarte propuse in sedinta CLM din luna octombrie 2021 de către Direcția Dezvoltare Urbană - Serviciul Administrare Patrimoniu, Cadastru și Topometrie

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în Mediaș, str. Tomis fn, cuprins în domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 297/2021; proiectul de hotărâre nr. 297/2021; raportul de specialitate nr. 18.084/13.10.2021.

Temei legal: Legea nr. 287/2009; art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332 - art. 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în Mediaș str. Mihail Kogălniceanu nr. 25, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 305/2021; proiectul de hotărâre nr. 305/2021; raportul de specialitate nr. 17.068/19.10.2021.

Temei legal: Legea nr. 287/2009; art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332 - art. 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în Mediaș str. Johannes Honterus nr. 40 ap. 1, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 316/2021; proiectul de hotărâre nr. 316/2021; raportul de specialitate nr. 18.196/19.10.2021.

Temei legal: Legea nr. 287/2009; art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332- art. 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil (teren), situat în Mediaș, Șos. Sibiului fn, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 319/2021; proiectul de hotărâre nr. 319/2021; raportul de specialitate nr. 18.520/20.10.2021.

Temei legal: Legea nr. 287/2009; art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 302- art. 331 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile, situate în municipiul Mediaș, str. Cuza Vodă, nr. 2-2A.

Referatul de aprobare nr. 315/2021; proiectul de hotărâre nr. 315/2021; raportul de specialitate nr. 18.473/20.10.2021.

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014 art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil cuprins în inventarul domeniului privat al municipiului Mediaș din „locuință” în „locuință de serviciu” și repartizarea acestuia.

Referatul de aprobare nr. 300/2021; proiectul de hotărâre nr. 300/2021; raportul de specialitate nr. 18.029/15.10.2021.

Temei legal: Legea nr. 114/1996, OUG nr. 40/1999, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la HCL Mediaș nr. 270/2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș a unor imobile situate în municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 306/2021; proiectul de hotărâre nr. 306/2021; raportul de specialitate nr. 18.452/19.10.2021.

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 la HCL Mediaș nr. 202/2021.

Referatul de aprobare nr. 320/2021; proiectul de hotărâre nr. 320/2021; raportul de specialitate nr. 17.626/18.10.2021.

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare, pe o perioadă nedeterminată, a destinației imobilului (construcție și teren) situat în municipiul Mediaș, str. Stadionului nr. 7, aflat în domeniul public al municipiului Mediaș, identificat în CF nr. 998 Mediaș nr. top. 3153, 3154 cu suprafața de teren de 2311 mp, aflat în administarea Grădiniței cu program prelungit „Rază de Soare” Mediaș, din imobil destinat bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat în spații de utilitate publică.

Referatul de aprobare nr. 318/2021; proiectul de hotărâre nr. 318/2021; raportul de specialitate nr. 18.062/20.10.2021.

Temei legal: art. 112 alin. (2), (6) și (6^1) din Legea nr. 1/2011, art. 5 din Ordinul nr. 5819/2016, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 296/2021; proiectul de hotărâre nr. 296/2021; raportul de specialitate nr. 18.189/14.10.2021.

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuințele ANL situate în municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 289/2021; proiectul de hotărâre nr. 289/2021; raportul de specialitate nr. 17.691/07.10.2021.

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, OUG nr. 55/2021, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unor cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Referatul de aprobare nr. 293/2021; proiectul de hotărâre nr. 293/2021; raportul de specialitate nr. 18.095/13.10.2021.

Temei legal: art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (19) din H.G. nr. 962/2001, Legea nr. 114/1996, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->