MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vânzare nr.38 din 17.05.2022 depusă de Ghidovan Vasile , Ighisul Nou, str.Morii, nr.44, prin imputernicit Popa Maria Georgiana pentru terenul extravilan în suprafață de 0,33 ha arabil, înscris în CF 115635 nr. cad. 115635