MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vânzare nr.33 din 05.05.2022 depusă de Cabuz Georgeta Doina str.Blajului nr.13 ap.30, Mediaș prin imputernicit Gecășan Sorina str.Liliacului nr.28 pentru terenul extravilan în suprafață de 0,34 ha arabil, înscris în CF 116446 nr. cad. 116446