MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vânzare nr.21 din 08.02.2022 depusă de Bențan Traian și Bențan Georgeta din Ighișul Nou str. Bisericii nr.36 pentru terenul extravilan în suprafață de 1,95 ha arabil, înscris în CF 116 201 nr. cad. 116 201