MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Oferta de vânzare nr.20 din 08.02.2022 depusă de Gașpar Ana din Ighișul Nou str. Bălții nr.13 pentru terenul extravilan în suprafață de 0,30 ha fâneață, înscris în CF 116 187 nr. cad. 116 187