MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunturi vanzari imobile

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în Mediaș P-ta Corneliu Coposu nr. 3, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local - Mediaș nr. 131/2020,107/2020,  108/2020, 109/20200, 126/2020 și 106/2020, anunță organizarea licitației publice cu strigare, pentru vânzarea unor imobile, aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș.

         Imobilele sunt situate în intravilanul municipiului Mediaș iar licitațiile sunt programate după cum urmează:

1.   pentru imobilul situat în Mediaș str. Wewern f.n., identificat în CF Mediaș nr. 104162 (CF vechi nr. 15711N, nr. cadastral vechi 2457) sub nr. cadastral/ topografic 104162 teren neîmprejmuit în suprafață de 3.000 mp.. licitația va avea loc în data de 07 iulie 2020, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  10,oo. În caz de neadjudecare licitația se va repeta 28 iulie 2020 ora 10,oo.

Prețul de pornire a licitației este de 30.000 euro + TVA. stabilit în lei la cursul BNR la data adjudecării licitației.

2.  pentru imobilul situat în Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 2A identificat în CF Mediaș 107286-C1-U1 (CF vechi nr.12770) sub nr. cadastral 107286-C1-U1 compus din:

-la subsol: 7 spații depozitare, 1 grup social;

-la parter: sală, 2 holuri, 2 birouri, terasă, 2 casa scării;

-la etaj: sală, cameră electrică, hol, wc;

în suprafață utilă de 867,80 mp și în cotă de 77% din teren de 926 mp (înscris în CF Mediaș nr. 107286, CF vechi nr. 11055, nr. cadastral/topografic top: 916/2/11/2) licitația va avea loc în data de 7 iulie 2020, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  13,oo. În caz de neadjudecare licitația se va repeta 28 iulie 2020 ora 13,oo.

Prețul de pornire a licitației este de 292.000 euro. stabilit în lei la cursul BNR la data adjudecării licitației.

3.    pentru imobilul situat în Mediaș str. Trandafirilor nr. 26 (Ap. nr. 1 și Ap. nr. 2), identificat în:

- CF Mediaș nr. 105940-C1-U1 (CF vechi nr. 8717 individuală) sub nr. cadastral top: 3805/2/c-3806/2/c/I compus din cameră, bucătărie, cămară, șopron și wc, cu cote părți comune de 50 % din întreg teren clădit și neclădit de 360 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 105940, CF vechi nr. 5333, nr. cadastral/topografic top: 3805/2/c, 3806/2/c), branșamente edilitare, fundația, acoperișul, ziduri despărțitoare, poarta, gardul.

- CF Mediaș nr. 105940-C1-U2 (CF vechi nr. 8718 individuală) sub nr. cadastral top: 3805/2/c-3806/2/c/II compus din cameră, bucătărie, cămară, antreu, baie, pivniță, fundație la două camere existente, cu cote părți comune de 50 % din întreg teren clădit și neclădit de 360 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 105940, CF vechi nr. 5333, nr. cadastral/topografic top: 3805/2/c, 3806/2/c), branșamente edilitare, fundația, acoperișul, ziduri despărțitoare, poarta, gardul, licitația va avea loc în data de 8 iulie 2020, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  10,oo. În caz de neadjudecare licitația se va repeta 29 iulie 2020 ora 10,oo.

Prețul de pornire a licitației este de 145.000 lei.

4.   pentru imobilul situat în Mediaș str. Johannes Honterus nr. 35 ap. 3 identificat în CF Mediaș nr. 103482-C1-U4 (CF vechi nr. 2991) sub nr. cadastral top: 5353/13/III compus din cameră, bucătărie, hol comun cu ap. 4, pivniță în cotă de 17%, wc comun cu ap. 4, cu cote părți comune de 15,5% din întreg teren clădit și neclădit de 367 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 103482, CF vechi nr. 2991, nr. cadastral/topografic top: 5353/13), pivniță la subsol în cotă de 42% pt. ap. 1 și ap. 2 și cota de 17% pt. ap. 3 poarta, gardul, ziduri și planșee despărțitoare, branșamente edilitare, licitația va avea loc în data de 8 iulie 2020, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  13,oo. În caz de neadjudecare licitația se va repeta 29 iulie 2020 ora 13,oo. Prețul de pornire a licitației este de 65.000 lei.

5.   pentru imobilul situat în Mediaș str. Andrei Mureșanu nr. 9. identificat în CF Mediaș nr. 107913 (CF vechi nr. 2958, nr. topografic 5242/1270/2/1/1) sub nr. cadastral 107913 casă din cărămidă compus din 1 cameră și 1 bucătărie cu teren în suprafață de 161 mp., licitația va avea loc în data de 9 iulie 2020, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  10,oo. În caz de neadjudecare licitația se va repeta 30 iulie 2020 ora 10,oo. Prețul de pornire a licitației este de 47.000 lei.

6.   pentru imobilul situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 7 ap. 5. identificat în CF Mediaș nr. 100158-C1-U12 (CF vechi nr. 6728II, nr. top. 367-368/1-1/1/1/1/1/V) sub nr. cadastral 100158-C1-U12 compus din cameră, bucătărie, pivniță de 6,14 mp., cu cote părți comune de 4,26 % din întreg teren clădit și neclădit de 1.231 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 100158, CF vechi nr. 6728/II, nr. topografic 367,368/1, nr. cadastral/topografic 100158), poarta, gangul de acces, podul, fundația, zidurile despărțitoare și planșeele, branșamente edilitare, licitația va avea loc în data de 9 iulie 2020, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  13,oo. În caz de neadjudecare licitația se va repeta 30 iulie 2020 ora 13,oo. Prețul de pornire a licitației este de 24.000 lei.

         Procurarea documentației de licitație și depunerea ofertelor de licitație se va face în perioada 15 iunie 2020 – 06 iulie 2020 ora 15,oo la Centrul de Informații cu Cetățenii din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș, în caz de neadjudecare termenul se prelungește până la data de 27 iulie 2020 ora 15,oo.

         Informații suplimentare se pot obține zilnic de la Primăria Municipiului Mediaș sau la tel. 0269803816 sau 0269803818.