MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt vanzare prin licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical apartinand domeniului privat al mun.Medias str.Closca nr.2

 

Primăria Mediaş cu sediul în Mediaş P-ţa Corneliu Coposu nr. 3 anunţă organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru vânzarea unui spațiu cu destinația de cabinet medical (construcție+teren) aparţinând domeniului privat al Municipiului Mediaş, situat în Mediaş str.Cloșca nr.2 ap.43 (cota 1/1) și ap.nr.26 (cota 1/2), identificat în:
-CF Mediaş nr. 100.095-C1-U43 sub nr. cadastral 100.095-C1-U43 ap. nr.43 compus din: 2 camere la etaj1, cu o suprafață utilă de 32mp, cu cote părți comune de 511.696/142.800.000, din spații comune: casa scării, holuri, terasă, respectiv cote părți comune de teren de 511.696/142.800.00, din teren clădit și neclădit în suprafață de 2.412mp
-CF Mediaş nr. 100.095-C1-U26 sub nr. cadastral 100.095-C1-U26 cota 1/2 din ap. nr.26 compus din: 1 SAS, 1spălător, 1wc, cu o suprafață utilă de 4,78mp, cote părți comune de 3,31mp din spații comune: casa scării, holuri, terasă, respectiv cote părți comune de teren de 3,51mp, din teren clădit și neclădit în suprafață de 2.412mp
 Licitaţia va avea loc, miercuri 08 iunie 2016 la sediul Primăriei Mediaş P-ţa Corneliu Coposu nr. 3, în sala mică de şedinţă orele 10,oo.
 Procurarea documentaţiei de licitaţie şi depunerea ofertelor de licitaţie se va face începând cu data de 19 mai 2016 până în 07 iunie 2016 orele 15,00 la Centrul de Informaţii cu Cetăţenii din cadrul Primăriei municipiului Mediaș.
           
         Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic de la Primăria Municipiului Mediaş, tel.0269803816 sau 0269803817.