MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț privind regulamentul de vânzare a locuințelor în condițiile legii 112/1995

În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Mediaș,

Primarul Municipiului Mediaș aduce la cunoștință public faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

„Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind vânzarea imobilelor cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului, în condițiile Legii nr. 112/1995“, care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Mediaș.

Persoanele fizice și juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul menționat, pe adresa de email primaria@primariamedias.ro sau la sediul Centrului de Informare pentru Cetățeni, până la data de 4 februarie 2019. Conținutul proiectului de hotărâre, precum și raportul de specialitate, însoțesc acest anunț.

Proiectul de hotărâre, expunerea de motive si regulamentul pot fi consultate atât pe site-ul municipalității, cât și la sediul Centrului de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Mediaș.

Click pentru :