MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt licitatie inchiriere teren prin licitatie publica situat in mun.Medias str.Brateiului

 

         Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local - Mediaș nr. 285/2016 anunță organizarea licitației publice cu strigare, pentru închirierea unui teren  în suprafață de 200 mp., aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș, în scopul amenajării unui spațiu pentru consultări peisagistice și comercializare flori.

         Terenul este situat în intravilanul localității Mediaș strada Brateiului f.n.

         Prețul de pornire a licitației de 2,35 lei/mp./lună.

         Caietul de sarcini este de 200 lei, taxa de participare la licitație este de 300 lei, garanția de participare la licitație este de 500 lei.

         Licitația va avea loc joi 4 mai 2017 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr.3, în sala mică de ședință orele  10,oo.

         Procurarea documentației de licitație și depunerea ofertelor de licitație se va face în perioada 10 aprilie 2017 – 3 mai 2017 orele 15,00 la Centrul de Informații cu Cetățenii din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș.

         În cazul de neadjudecare a licitației la primul termen, procedura de licitație se repetă la data de 23 mai 2017, ora 10,00

         Procurarea documentației pentru a două licitație și depunerea ofertelor se va face în perioada 5 mai 2017 – 22 mai 2017 orele 15,00 la Centrul de Informații cu Cetățenii din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș.

         Informații suplimentare se pot obține zilnic de la Primăria Municipiului Mediaș sau la tel. 0269803816 sau 0269803818.