MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUZ str. Iuliu Maniu fn.

ANUNŢ

Inițiatorul Fleșer Bogdan Ovidiu ,  prin arh. Dan Roxana Ioana aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Zonă  : “ Dezmembrare imobil ( în mai mult de 4 parcele) în vederea construirii de locuințe” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Iuliu Maniu fn.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 22.03.2021 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan de incadrare

plan de reglementari

plan de mobilare