MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD str. Câmpului fn.

ANUNŢ

 

Inițiatorul  BĂNCEU  Răzvan-Ioan reprezentant al SC Aterm SRL,  prin arh. Nits Alexandru Tiberiu  aduce la cunoştinţa  publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic Detaliu  “ Construire spațiu administrativ, hală servicii, branșamente, , platformă rutieră, acces, firmă luminoasă, împrejmuire” ,  pentru imobilul localizat în intravilanul mun. Mediaş, str. Câmpul de jos fn., conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 13.03.2021 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr.0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro .

plan de incadrare

plan de reglementari