MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD șos.Sibiului fn.

ANUNŢ

Inițiatorul Buta Daniel ,  prin arh. Ioan Velicu aduce la cunoştinţa   publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Detaliu  : “ Construcție imobil locuință și servicii, împrejmuire” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, str. Șos.Sibiului  fn.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 13.04.2021 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan incadrare

plan reglementari