MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt de vanzare a unui imobil, apartinand dom.privat al mun.Medias, situat in mun.Medias P-ta Regele Ferdinand I nr.12 ap.IX/II

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local - Mediaș nr. 127/2017 anunță organizarea licitației publice cu strigare, pentru vânzarea unui imobil, aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș, situat în Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr. 12 ap. IX/II.

Prețul de pornire a licitației de 104.000 lei (la care se adaugă TVA).

Caietul de sarcini este de 200 lei, taxa de participare la licitație este de 300 lei, garanția de participare la licitație este de 5.000 lei.

Licitația va avea loc joi 13 iulie 2017 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr.3, în sala mică de ședință orele  10,oo.

Procurarea documentației de licitație și depunerea ofertelor de licitație se va face în perioada 29 mai 2017 – 12 iulie 2017 orele 15,00 la Centrul de Informații cu Cetățenii din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș.

În cazul de neadjudecare a licitației la primul termen, procedura de licitație se repetă la data de joi 27 iulie 2017, ora 10,00

Procurarea documentației pentru a două licitație și depunerea ofertelor se va face în perioada 14 iulie 2017 – 26 iulie 2017 orele 15,00 la Centrul de Informații cu Cetățenii din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la Primăria Municipiului Mediaș sau la tel. 0269803816 sau 0269803818.