MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt de inchiriere prin licitatie publica a unui imobil cu destinatia de dispensar medical, farmacie si drogherie apartinand domeniului public al mun.Medias situat in Ighisul Nou str.Scolii nr.57

 

 
 
 
Primăria Mediaş cu sediul în Mediaş P-ţa Corneliu Coposu nr. 3 anunţă organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea unui imobil și teren aferent, destinat amenajării unui dispensar medical farmacie si drogherie, situat în Ighișul Nou str.Școlii nr.57, identificat în:
CF nr.1963 sub nr. top 406/4 - în suprafaţă utilă totală de 74,09mp și teren aferent de 100mp
Licitaţia va avea loc miercuri 26 octombrie 2016 la sediul Primăriei Mediaş P-ţa Corneliu Coposu nr. 3, în sala mică de şedinţă orele 10,oo.
Procurarea documentaţiei de licitaţie şi depunerea ofertelor de licitaţie se va face începând cu data de 29.09.2016 până pe data de 25.10.2016 orele 15,00 la Centrul de Informaţii cu Cetăţenii.
În cazul în care se prezintă un singur ofertant, licitaţia se va relua în data de 09.11.2016, orele 10,00 la sediul Primăriei Mediaş.
Procurarea documentaţiei de licitaţie şi depunerea ofertelor de licitaţie pentru cea de a doua licitaţie se va face începând cu data de 26.10.2016 până pe data de 08.11.2016 orele 15,00 la Centrul de Informaţii cu Cetăţenii.
Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic de la Primăria Municipiului Mediaş, tel.0269803816 sau 0269803818.