MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt de inchiriere pentru terenuri cu destinatie de pajisti naturale

                                                                           

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, P-ţa C. Coposu, nr. 3, telefon 0269803803, adresă e-mail www.primariamedias.ro  anunţă organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea unor terenuri cu destinaţie de pajisti naturale în condiţiile Legii nr.215/2001-legea administraţiei publice locale, republicată şi H.C.L. nr. 120/2017 conform anexei 1 .

Licitaţia va avea loc în data de 07.06.2017, ora 10°°,  la sediul Primăriei Municipiului Mediaş,  P-ţa Corneliu Coposu nr.3, în sala mare de şedinţă.

Procurarea documentaţiei pentru prima licitaţie şi depunerea ofertelor se va face în perioada 15.05.2017 – 05.06.2017, până la ora 15°°, la Centrul de Informare cu Cetăţenii.

În cazul de neadjudecare a licitaţiei la primul termen, procedura de licitaţie se repetă la data de 21.06.2017, ora 10°°.

Procurarea documentaţiei pentru a doua licitaţie şi depunerea ofertelor  se va face în perioada 07.06.2017 – 19.06.2017, până la ora  15°°, la Centrul de Informare cu Cetăţenii.

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic de la Primăria municipiului Mediaş tel.0269/ 803848.

 

Date de identificare

Nr.

Lot

Tarla

Număr cadastral

Supr.

(ha)

Amplasament

Ctg. De

Animale

111

56,72

2887%,2889,3912%

9,80

Ighiș –Deasupra de sat+ Bremăndoala

Ovine și

caprine