MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt concesionare prin licitatie publica a unui imobil domeniul privat al mun.Medias str.A.Vlaicu nr.33

Primăria Municipiului Mediaş cu sediul în Mediaş str.C Coposu nr.3 anunţă organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru concesionarea terenului  situat în municipiul Mediaş, str.Aurel Vlaicu, nr.33, teren înscris în CF Mediaş nr.106321 sub nr.top.106321, în suprafaţă de 1.250mp, conform HCL Mediaş nr.168/24.04.2017 şi a Certificatului de Urbanism nr.672/15.12.2016, eliberat de Direcţia Arhitect Şef din cadrul primăriei mun. Mediaş, în scopul amenajării și funcționării unei parcări auto.

Redevenţa minimă  de pornire a licitaţiei este de 6.200 lei/an

Cuantumul garanţiei de participare la licitaţie este 5.000 lei iar pasul de licitare este de 1.000 lei/an.

Licitaţia se va desfăşura în data de 27.09.2017 ora 11,00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş str.C.Coposu nr.3 sala mică de şedinţe.

  Procurarea documentaţiei de licitaţie şi depunerea ofertelor de licitaţie se va face în perioada 07.09.2017 – 26.09.2017 orele 15, de la Centrul de informare pentru cetăţeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaş.

În caz de neadjudecare a licitației aceasta va fi reluată în data de 11.10.2017 ora 11,00.

Procurarea documentaţiei de licitaţie şi depunerea ofertelor de licitaţie se va face în perioada 27.09.2017 – 07.10.2017 orele 15, de la Centrul de informare pentru cetăţeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaş.

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic de la Primăria municipiului Mediaş, tel.0269/803816 sau 0269/803818.