MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț anulare atribuire autorizații taxi și demarare procedură atribuire autorizații taxi pentru autovehicule hibrid/electrice