MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Acestă secţiune permite verificarea stadiului documentelor depuse la sediul instituţiei sau direct de pe portal.

Exemplu de cautare:

Pentru documentele depuse la sediul instituţiei se completează numărul primit de la Registratură, ziua, luna şi anul.

Pentru documentele depuse online, prin intermediul unui serviciu electronic se completează codul primit după depunere şi anul depunerii.

Ziua: Luna: Anul: