MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunţ licitație publică pentru închiriere spaţiu – str.Johannes Honterus nr.40 ap.1, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, P-ţa Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803817, organizează licitație publică pentru închirierea spațiului situat în Mediaș, str. Johannes Honterus nr.40 ap.1, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș în baza HCL nr.295/2021.

Spațiul are suprafața utilă totală de 78,39 mp, fiind compus din o încăpere  cu suprafața utilă de 37,82 mp și dependințe (2 magazii cu suprafața utilă de 40,57 mp), și teren aferent spațiului în suprafață de 89,20 mp (cotă de 20% din teren clădit și neclădit de 446 mp), conform planului de situație. Construcția este identificată în CF nr.108820-C1-U3 Mediaș nr. top 797/1/1/a, iar terenul este identificat în CF nr.108820 Mediaș nr. top 797.

Procurarea documentaţiei de atribuire se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 200,00 lei /documentație, care se achită în numerar la caseria Serviciului Fiscal Local Mediaș sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaş.

Procurarea documentației și depunerea ofertelor se face în perioada 12.11.2021 – 03.12.2021.

Ofertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, până la data de 03.12.2021, ora 13:00.

Locul desfăşurării licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de şedinţe, în data de 07.12.2021 ora 12:00.