MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț aprobare PUD ” Reabilitare/modenizare strazi Centrul Istoric, Municipiul Medias”

ANUNȚ

Inițiatorul Primăria Municipiului Mediaș aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de aprobare a  Planului Urbanistic de Detaliu  “ Reabilitare/Modernizare străzi Centrul Istoric al Municipiului Mediaș”, conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să participe la prezentarea documenației finale în data de 18.07.2022, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Sala Daniel Thellmann, începând cu orele 17.00.

 

plan existent

plan de incadrare

reglementari urbanistice

memoriu

plan ilustrare 1

plan ilustrare 2

studiu istoric

exemple comparative

memoriu peisagistica