HCL nr. /26.08.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei ordinare a Consiliului Local Mediaș din data de 26 august 2021,
ora 16:00, desfășurată prin videoconferință, folosind aplicația electronică webex cisco

 

  1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 232/2021; proiectul de hotărâre nr. 232/2021; raportul de specialitate nr. 14.028/02.08.2021;

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, OUG nr. 55/2021, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unei părți din imobilul situat pe str. Păstorilor de Jos nr. 30 (ap. 2), din „locuință de serviciu” în „locuință socială” și darea în administrare Direcției de Asistență Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 233/2021; proiectul de hotărâre nr. 233/2021; raportul de specialitate nr.14.328/06.08.2021;

Temei legal: art. 867, art. 868 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 297 alin. (1) lit. „a”, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție și completarea Listei Bunurilor de retur anexă la „Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a serviciului de utilitate publică de întreţinere, administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare din municipiul Mediaș, încheiat la data de 01.03.2011.

Referatul de aprobare nr. 235/2021; proiectul de hotărâre nr. 235/2021; raportul de specialitate nr. 13.349/09.08.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție, modificarea și completarea Listei Bunurilor de Retur care fac obiectul Contractului de Concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișu Nou prin gestiune delegată nr. 7209/ 06.09.2012”.

Referatul de aprobare nr. 236/2021; proiectul de hotărâre nr. 236/2021; raportul de specialitate nr. 13.723/09.08.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către municipiul Mediaș a unor terenuri situate administrativ în municipiul Mediaș str. Păcii fn în scopul extinderii cimitirului municipal.

Referatul de aprobare nr. 237/2021; proiectul de hotărâre nr. 237/2021; raportul de specialitate nr. 14.399/09.08.2021;

Temei legal: art. 554, art. 557 alin. (1), 859 alin.(2), art. 863 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  6. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren aferent), situat în Mediaș, str. Johannes Honterus nr. 35 ap. 3, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 238/2021; proiectul de hotărâre nr. 238/2021; raportul de specialitate nr. 13.923/06.08.2021;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  7. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren aferent), situat în Mediaș, Piața Regele Ferdinand I nr. 6 ap. 1, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 244/2021; proiectul de hotărâre nr. 244/2021; raportul de specialitate nr. 14.448/10.08.2021;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  8. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 1.009 mp, situat în Mediaș, str. Valea Păucii fn, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 239/2021; proiectul de hotărâre nr. 239/2021; raportul de specialitate nr. 14.312/06.08.2021;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  9. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 53/2020 privind vânzarea unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995.

Referatul de aprobare nr. 243/2021; proiectul de hotărâre nr. 243/2021; raportul de specialitate nr. 13.853/10.08.2021;

Temei legal: HCL nr. 41/2019, Legea nr. 112/1995, HG nr. 20/1996, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș, a unor imobile, situate în municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 245/2021; proiectul de hotărâre nr. 245/2021; raportul de specialitate nr. 14.519/11.08.2021;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290, art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea fundaţiilor şi asociaţiilor, din bugetul local, în anul 2022.

Referatul de aprobare nr. 242/2020; proiectul de hotărâre nr. 242/2020; raportul de specialitate nr. 3.568/09.08.2021;

Temei legal: art. 1 alin. (1) și (3) din Legea nr. 34/1998, art. 2 alin. (3) din H.G. nr. 1153/2001, art. 1 alin. (3) din anexa la H.G. nr. 1153/2001, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  12. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL Mediaş nr. 185/2021 privind aprobarea Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2021.

Referatul de aprobare nr. 240/2020; proiectul de hotărâre nr. 240/2020; raportul de specialitate nr. 3.567/09.08.2021;

Temei legal: HCL nr. 23/2021, art.11 lit. „b” din Legea nr. 292/2011, art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 17/2000 modificată şi completată de Legea nr. 281/2006, art. 1 şi art. 4 din Legea nr. 116/2002, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgenţă familiei Ganga Ioan și Bianca cu domiciliul în satul aparținător Ighișu Nou str. Școlii nr. 86, jud. Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 241/2021; proiectul de hotărâre nr. 241/2021; raportul de specialitate nr. 3.569/09.08.2021.

Temei legal: art. 11 lit. (b) din Legea nr. 292/2011; art. 4 din Legea nr. 116/2002; art. 28 alin. (1), (2) și (5) din Legea 416/2001; art. 41, art. 42, art. 43, art. 44 din H.G. nr. 50/2011; HCL nr. 13/2013; art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. b), art. 139, art. 196, art.200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  14. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 112/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare.

Referatul de aprobare nr. 249/2021; proiectul de hotărâre nr. 249/2021; raportul de specialitate nr.26.859/17.08.2021;

Temei legal: art. 486 din Legea nr. 227/2015,  art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Smart City Mediaș orizont 2027.

Referatul de aprobare nr. 248/2021; proiectul de hotărâre nr. 248/2021; raportul de specialitate nr. 14.806/17.08.2021.

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 7 din Legea nr. 52/2003, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „e”, art. 139, art. 196, art.200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: „Modificare configurație rețea electrică de contact troleibuze Șoseaua Sibiului - sens giratoriu zona Kaufland”.

Referatul de aprobare nr. 250/2021; proiectul de hotărâre nr. 250/2021; raportul de specialitate nr. 14.879/18.08.2021, adresa nr. 1956/16.08.2021 a SC Meditur SA;

Temei legal: art. 3 alin. (1), alin. (2), art. 8 alin (3) lit. „a”, art. 9 alin. (1) lit. „c” și lit. „d”, art. 44 din Legea nr. 51/2006, Legea nr. 92/2007, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (4) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196 alin. (1), lit. „a” art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Mediaș, cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, obținute de elevii cu media peste 9,50 la examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat.

Referatul de aprobare nr. 246/2021; proiectul de hotărâre nr. 246/2021; raportul de specialitate nr. 14.625/12.08.2021.

Temei legal: art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, art. 107 din Legea nr. 1/2011, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume de la bugetul local, sub formă de grant, acordate unităților de învățământ preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite la examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat.

Referatul de aprobare nr. 247/2021; proiectul de hotărâre nr. 247/2021; raportul de specialitate nr. 14.822 /17.08.2021.

Temei legal: art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, art. 107 din Legea nr. 1/2011, art. 129 alin (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  19. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu din cadrul apartamentului nr. 1, situat în Mediaș str. N. Iorga nr. 2, aparținând domeniului public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 252/2021; proiectul de hotărâre nr. 252/2021; raportul de specialitate nr. 14.843/17.08.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009; art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332 - 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  20. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD „Amenajare loc de joacă - Cartier Wewern” str. Wewern fn și aprobarea documentației de urbanism.  

Referatul de aprobare nr. 251/2021; proiectul de hotărâre nr.251/2021; raportul de specialitate nr. 11.686/18.08.2021; raportul nr. 11.686/18.08.2021 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D. „Amenajare loc de joacă - Cartier Wewern” str. Wewern fn; avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism PV nr. 13476/16.08.2021, poz. 1 și avizul arhitectului șef nr. 01/17.08.2021,

Temei legal: art. 25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  21. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Bordi Lucian, în Consiliul Local al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 253/2021; proiectul de hotărâre nr. 253/2021; raportul de specialitate nr. 15097/24. 08.2021; Referatul constatator nr. 15079/24.08.2021 al domnului Bordi Lucian.

Temei legal: art. 204 alin. (2) lit. „a”, alin. (3), alin. (6) și alin. (10) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

Informări:
- Adresa nr. 13898/30.07.2021 a domnilor Pintea Iosif și Bănescu Marius, domiciliați în mun. Mediaș str. Wewern nr. 93 și respectiv nr. 90.
- Adresa nr. 14389/09.08.2021 - solicitare Consiliul Județean Sibiu.
- Adresa nr. 270/12.04.2021 a Serviciului Poliția Locală - privind activitatea desfășurată de Poliția Locală în trimestrul I/2021.
- Adresa nr. 474/30.07.2021 a Serviciului Poliția Locală - privind activitatea desfășurată de Poliția Locală în trimestrul II/2021.
- Adresa nr. 26389/11.08.2021 a Direcției Economice - Serviciul Fiscal.

 

Întrebări, interpelări, diverse.

 

 

Primar,                                                                    Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                   Petruțiu Marina Simona