HCL nr. /25.11.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 25 noiembrie 2021
(care se va desfășura prin videoconferință, ora 16:00, folosind aplicația electronică webex cisco)

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021.

Referatul de aprobare nr. 360/2021; proiectul de hotărâre nr. 360/2021; raportul de specialitate nr. 20.101/16.11.2021;

Temei legal: art. 19 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, art. 29, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->
partea I
partea II

  2. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 242 mp, situat în Mediaș, Șos. Sibiului nr. 38, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 345/2021; proiectul de hotărâre nr. 345/2021; raportul de specialitate nr. 18.678/15.11.2021;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate, realizate în municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 346/2021; proiectul de hotărâre nr. 346/2021; raportul de specialitate nr. 19.813/15.11.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș a unui imobil - teren situat în intravilanul municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 347/2021; proiectul de hotărâre nr. 347/2021; raportul de specialitate nr. 20.032/16.11.2021;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, art. 553 alin. (1), art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 290, art. 354, art. 355 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de folosință gratuită a Contractului de Comodat nr. 56/2011, încheiat între municipiul Mediaș și Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 348/2021; proiectul de hotărâre nr. 348/2021; raportul de specialitate nr. 19.898/15.11.2021;

Temei legal: art. 108 lit. „d”, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 297 alin. (1) lit. „d”, art. 349-353 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  6. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 349/2021; proiectul de hotărâre nr. 349/2021; raportul de specialitate nr. 20.085/16.11.2021;

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere  pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 344/2021; proiectul de hotărâre nr. 344/2021; raportul de specialitate nr. 20.041/16.11.2021;

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  8. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Referatul de aprobare nr. 341/2021; proiectul de hotărâre nr. 341/2021; raportul de specialitate nr. 19.781/11.11.2021;

Temei legal: art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (19) din H.G. nr. 962/2001, Legea nr. 114/1996, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil, situat în municipiul Mediaș, str. Măgurei fn.

Referatul de aprobare nr. 342/2021; proiectul de hotărâre nr. 342/2021; raportul de specialitate nr. 19.878/12.11.2021;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unității individuale, situat în municipiul Mediaș, str. Cloșca nr. 2.

Referatul de aprobare nr. 350/2021; proiectul de hotărâre nr. 350/2021; raportul de specialitate nr. 20.015/15.11.2021;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 3 din HCL nr. 210/2021 privind schimbarea destinației imobilului situat administrativ în Mediaș str. Traian Vuia nr. 1 și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 343/2021; proiectul de hotărâre nr. 343/2021; raportul de specialitate nr. 19.859/12.11.2021 ;

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune la înstrăinarea unui spațiu în care funcționează Cabinetul Medical Individual Stomatologie dr. Comănici Gladiola Cristina situat în municipiul Mediaș str. 1 Decembrie nr. 23.

Referatul de aprobare nr. 351/2021; proiectul de hotărâre nr. 351/2021; raportul de specialitate nr. 20.009/15.11.2021;

Temei legal: art. 28 alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 68/2008, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  13. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune în favoarea societății MEDITUR SA Mediaș, a imobilului situat administrativ în Mediaș str. Unirii nr. 8 (autogară), aflat în domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 362/2021; proiectul de hotărâre nr. 362/2021; raportul de specialitate nr. 20.220/18.11.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, OG nr.27/2011, Ordinul nr.980/20211, Legea nr. 51/2006, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  14. Proiect de hotărâre privind realizarea unui schimb de locuințe sociale.

Referatul de aprobare nr. 352/2021; proiectul de hotărâre nr. 352/2021; raportul de specialitate nr. 5.330/18.11.2021  ;

Temei legal: art. 37 alin. (2) lit. „a”, art.53 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 292/2011, art. 2 lit. „c”, art. 42 din Legea nr. 114/1996, art. 1777 și urm. din Legea nr. 287/2009, art. 21 alin. (1) și art. 22 din HG nr. 1275/2000, art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „d” şi alin. (7) lit. „q”, art.139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  15. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. PIAŢA PRIM COM S.A. de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 17.12.2021, prima întrunire, respectiv 20.12.2021, a doua întrunire.

Referatul de aprobare nr. 353/2021; proiectul de hotărâre nr. 353/2021; raportul de specialitate nr. 20.038/17.11.2021;

Temei legal: art. 160 din Legea nr. 31/1990, art. 2 alin. (8), art. 3 pct. 2 lit. „f” , art. 30 alin (1) și alin. (4) din OUG nr.109/2011, Ordinul nr. 1.802/2014, art. 34 alin. (1) și (2) din Legea nr. 82/1991, art. 129 alin. (2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare”.

Referatul de aprobare nr. 354/2021; proiectul de hotărâre nr. 354/2021; raportul de specialitate nr. 20.040/16.11.2021;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  17. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 215/2021 privind aprobarea proiectului „Construire locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare loc de joacă str. Baia de Nisip” cod SMIS 137985 și a cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 355/2021; proiectul de hotărâre nr. 355/2021; raportul de specialitate nr. 20.055/16.11.2021;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ Dezmembrare teren, creare drept de servitute, construire complex de servicii cu pavilion de evenimente și spații anexe, împrejmuire teren, amenajare lac, racordare la utilități (apă - canal, energie electrică, gaz)” str. Moșnei fn.

Referatul de aprobare nr. 358/2021; proiectul de hotărâre nr. 358/2021; raportul de specialitate nr. 19382/15.11.2021; cererea nr. 19382/04.11.2021, P.V. nr. 4869/12.03.2021 al Comisiei Tehnice de Specialitate, Avizul Arhitectului Șef nr. 01/15.11.2021.

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  19. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ Construire locuințe, realizare drum și dotare cu infrastructură edilitară” str. Moșnei fn - DE 2215.

Referatul de aprobare nr. 359/2021; proiectul de hotărâre nr. 359/2021; raportul de specialitate nr. 17683/ 15.11.2021;

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2701/2010, art 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  20. Proiect de hotărâre privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei municipiului Mediaș și a Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 361/2021; proiectul de hotărâre nr. 361/2021; raportul de specialitate nr. 20.280/ 18.11.2021;

Temei legal: art. 5, art. 6 din Legea nr. 544/2001, Legea nr. 52/2003, HG nr. 123/2002, art 129 alin. (14), art. 136 alin. (1), art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Consilieri Locali USR

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  21. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației bazei materiale şi a terenului folosit de către Colegiul Școala Națională de Gaz” Mediaș, teren situat în municipiul Mediaș, P-ța Andrei Șaguna nr. 9, identificat în CF nr. 102046 Mediaș nr. top 1080, în spațiu cu destinația de parcare publică.

Referatul de aprobare nr. 364/2021; proiectul de hotărâre nr. 363/2021; raportul de specialitate nr. 20.459/ 23.11.2021; adresa nr. 1578/2021 înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 20344/2021, a Colegiului „Școala Națională de Gaz” Mediaș.

Temei legal: art. 112 alin. 6 ^2 din Legea nr. 1/2011, art.108, art.129 alin. (2), lit. „c”, art.139 alin. (3) lit. „g”, art.196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  22. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației bazei materiale și a terenului folosit de către Colegiul Școala Națională de Gaz” Mediaș, situate în municipiul Mediaș str. Angărul de Sus fn, identificate în CF nr. 113055 Mediaș, nr. top. 4131/2, respectiv în CF nr. 113056 Mediaș, nr. top. 4131/3, în locuințe și funcțiuni complementare.

Referatul de aprobare nr. 365/2021; proiectul de hotărâre nr. 364/2021; raportul de specialitate nr. 20.493/ 23.11.2021; adresa nr.1578/2021 înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr.20344/2021, a Colegiului „Școala Națională de Gaz” Mediaș.

Temei legal: art. 112 alin. 6 ^2 din Legea nr. 1/2011, art. 108, art. 129 alin. (2), lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  23. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației bazei materiale și a terenului folosit de către Colegiul Școala Națională de Gaz” Mediaș situate în orașul Avrig, Poiana Neamțului, identificate în CF nr. 107128 Avrig (CF vechi:8304) nr. top. 22017/1, în spații publice pentru amenajarea unei zone de agrement, turism, activități recreativ - distractive și alimentație publică.

Referatul de aprobare nr. 366/2021; proiectul de hotărâre nr. 365/2021; raportul de specialitate nr. 20.494/ 23.11.2021; adresa nr. 1578/2021 înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr.20344/2021, a Colegiului „Școala Națională de Gaz” Mediaș.

Temei legal: art. 112 alin. 6 ^2 din Legea nr. 1/2011, art. 108, art. 129 alin. (2), lit. „c”, art.139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  24. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 la HCL Mediaș nr. 202/2021, modificată prin HCL nr. 300/2021. 

Referatul de aprobare nr. 367/2021; proiectul de hotărâre nr. 366/2021; raportul de specialitate nr. 20.168/ 22.11.2021;

Temei legal: art. 902 alin. (2) pct. 8, art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, art. 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719, art. 2386 pct. 1 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2), lit. „c”, art.139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  25. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Mediaș nr. 301/2021 privind propunerea de schimbare pe o perioadă nedeterminată a destinației imobilului (construcție și teren) situat în municipiul Mediaș str. Stadionului nr. 7 aflat în domeniul public al municipiului Mediaș identificat în CF nr. 998 Mediaș nr. top. 3153 3154 cu suprafața de teren de 2311 mp aflat în administarea Grădiniței cu program prelungit „Rază de Soare” Mediaș din imobil destinat bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat în spații de utilitate publică.

Referatul de aprobare nr. 368/2021; proiectul de hotărâre nr. 367/2021; raportul de specialitate nr. 20.529/ 23.11.2021; adresa nr. 5265/16.11.2021 a Direcției de Asistență Socială Mediaș.

Temei legal: art. 112 alin. (2), alin. (6) și alin. 6^1 din Legea nr. 1/2011, art. 5 din Ordinul nr. 5.819/2016, art. 108, art.129 alin. (2), lit. „c”, art.139, art.196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 331 din 2021 „privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Mediaș la proiectul *ACCES - Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale cod MYSMIS 152245*, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat”.

Referatul de aprobare nr. 369/2021; proiectul de hotărâre nr. 368/2021; raportul de specialitate nr. 5470/24.11.2021.

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „b”, „d” și „e”, alin. (4) lit. „a” și „d”, alin. (7) lit. „b”, alin. (9) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                     Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                    Petruțiu Marina Simona