HCL nr. /29.03.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29 martie 2021
(care se va desfășura prin videoconferință, ora 16:00, folosind aplicația electronică webex cisco)

 

  1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construită prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 92/2021; proiectul de hotărâre nr. 92/2021; raportul de specialitate nr. 5.521/17.03.2021;

Temei legal: HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 3519/2020, HG. 4/2021, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

   2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 91/2021; proiectul de hotărâre nr. 91/2021; raportul de specialitate nr. 5.564/18.03.2021;

Temei legal:  art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren, aflată în domeniul privat al municipiului Mediaș, în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului nr. 12.

Referatul de aprobare nr. 93/2021; proiectul de hotărâre nr. 93/2021; raportul de specialitate nr. 5.551/18.03.2021;

Temei legal: art. 41 din Legea nr. 50/1991, Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș, a unor terenuri situate în Mediaș, str. Gheorghe Lazăr nr. 60.

Referatul de aprobare nr. 94/2021; proiectul de hotărâre nr. 94/2021; raportul de specialitate nr. 5.627/18.03.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 3 din HG nr. 77/2011, art. 2 alin. (2) lit. „b” din anexa nr. 1 la HG nr. 962/2001, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  5. Proiect de hotărâre privind acceptarea solicitării de subînchiriere a unui spațiu din cadrul imobilului situat în Ighișu Nou str. Școlii nr. 57, aflat în domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 96/2021; proiectul de hotărâre nr. 96/2021; raportul de specialitate nr. 5.647/19.03.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin.(6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  6. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a necesității și oportunității achiziționării unor terenuri situate administrativ în municipiul Mediaș str. Păcii fn, în scopul extinderii cimitirului municipal.

Referatul de aprobare nr. 98/2021; proiectul de hotărâre nr. 98/2021; raportul de specialitate nr. 5.515/19.03.2021; adresa nr. 139/2021 a Direcției de Administrare a Domeniului Public, adresa nr. 117/2021 a Protopopiatului Ortodox Român Mediaș, adresa nr.38055/2021 a SC DAFORA SA Mediaș, adresa nr.5515/2021 a domnului Muntean Ioan

Temei legal: art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de proprietăți între municipiul Mediaș și SC BAT SA.

Referatul de aprobare nr. 101/2021; proiectul de hotărâre nr. 101/2021; raportul de specialitate nr. 5696/22.03.2021;

Temei legal: art. 1763-1765 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea subînchirierii unei părți din spațiul închiriat Partidului USR filiala județeană Sibiu în favoarea Biroului senatorial Mureșan Claudiu.

Referatul de aprobare nr. 102/2021; proiectul de hotărâre nr. 102/2021; raportul de specialitate nr. 5750/22.03.2021;

Temei legal: art. 16 alin. (1) lit. „h”, art. 26 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 334/2006, Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 362 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  9. Proiect de hotărâre privind stabilirea pentru anul 2021 a unor măsuri de ocupare temporară a domeniului public sau privat al municipiului Mediaș în scopul desfășurării activității de alimentație publică, pentru atenuarea efectelor economice, și a taxei speciale pentru amplasarea de terase sezoniere și mobilier urban pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 103/2021; proiectul de hotărâre nr. 103/2021; raportul de specialitate nr. 4540/22.03.2021;

Temei legal: art. 484 Legea 227/2015, Legea 207/2015, art. 30 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c” și lit. „d”, alin. (6) lit. „a” și „b”, alin. (7) lit. „k”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Bugetului Participativ în Municipiul Mediaș „Eu decid pentru Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 83/2021; proiectul de hotărâre nr. 83/2021; raportul de specialitate nr. 5774/22.03.2021;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „b”, art. 136 alin. (1), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Grupul de consilieri USR-PLUS

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani de viață în perioada 01.01.2021 - 30.06.2021.

Referatul de aprobare nr. 80/2021; proiectul de hotărâre nr. 80/2021; raportul de specialitate nr. 1.325/10.03.2021;

Temei legal: HCL nr. 22/2021, art. 11 lit. „b” din Legea nr. 292/2011, art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 17/2000, art. 1 şi art. 4 din Legea nr. 116/2002, art. 129 alin.(1), alin. (2), lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgenţă domnului Both Dumitru Alexandru cu domiciliul în localitatea Mediaş str. Bârsei nr. 53, jud. Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 81/ 2021; proiectul de hotărâre nr. 81/2021; raportul de specialitate nr. 1.277/08.03. 2021.

Temei legal: art. 11 lit. (b) din Legea nr. 292/2011; art. 4 din Legea nr. 116/2002; art. 28 alin. (1), (2) și (5) din Legea 416/2001; art. 41, art. 42, art. 43, art. 44 din H.G. nr. 50/2011; HCL nr. 13/2013; art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. b), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2021, în vederea repartizării locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 84/ 2021; proiectul de hotărâre nr. 84/2021; raportul de specialitate nr. 1.454/18.03. 2021.

Temei legal : art. 2 lit. „c”, art. 42, art. 43 din Legea nr. 114/1996, art. 21, art. 30 din HG nr. 1275/2000, art. 53 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 292/2011, HCL nr. 370/2020, art. 129 alin. (2) lit. „d” și alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art.200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  14. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale rămasă liberă, situate în municipiul Mediaș, str. Luncii nr. 1, bl. 3 et. 2 ap. 49, domnului Kore Manex Casian.

Referatul de aprobare nr. 85/2021; proiectul de hotărâre nr. 85/2021; raportul de specialitate nr. 1.453/18.03.2021;

Temei legal: art. 2 lit. „c”, art. 42 din Legea nr. 114/1996, art. 21 alin. (1), art. 22 din HG nr. 1.275/2000, art. 37 alin. (2) lit. „a”, art. 53 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  15. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale situate în Mediaș str. Gravorilor nr. 4, unor persoane vulnerabile din municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 86/2021; proiectul de hotărâre nr. 86/2021; raportul de specialitate nr. 1.452/18.03.2021;

Temei legal: art. 2 lit. „c”, art. 42 din Legea nr. 114/1996, art. 21 alin. (1), art. 22 din HG nr. 1.275/2000, art. 37 alin. (2) lit. „a”, art. 53 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  16. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGA din data de 15.04.2021.

Referatul de aprobare nr. 82/2021; proiectul de hotărâre nr. 82/2021; raportul de specialitate nr. 5.523/17.03.2021; adresa nr. 5.523/17.03.2021 a SC Meditur SA

Temei legal: Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, art. 129 alin.(2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin. (7) lit. „n” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 37/2021 privind aprobarea efectuării activității de control financiar preventiv în cadrul Societății Meditur S.A. Mediaș de către persoanele desemnate de directorul societății.

Referatul de aprobare nr. 99/2021; proiectul de hotărâre nr. 99/2021;raportul de specialitate nr. 5.718/22.03.2021; adresa nr. 614/16.03.2021 a societății Meditur S.A, înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 5718/22.03.2021.

Temei legal: Ordinul nr. nr. 923/2014, art. 9 alin. (6) din O.G.nr. 119/1999,  Legea nr. 31/1990, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin. (7) lit. „n” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului municipal Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 100/2021; proiectul de hotărâre nr. 100/2021; raportul de specialitate nr. 5.771/22.03.2021;

Temei legal: art. 172 alin. (7) din Legea nr. 95/2006, Ordinul nr. 1224/2010, Ordinul nr. 834/2011, HG nr. 56/2009, art. 129 alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construcție imobil locuințe, împrejmuire, branșamente utilități” str. Ion Creangă fn.

Referatul de aprobare nr. 87/2021; proiectul de hotărâre nr. 87/2021; raportul de specialitate nr. 3.874/18.03.2021; Avizul arhitectului șef nr. 01/18.03.2021.

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 republicată, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  20. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ ”Dezmembrare teren, creare drept de servitute, construire complex de servicii cu pavilion de evenimente și spații anexe, împrejmuire teren, amenajare lac, racordare la utilități (apă-canal, energie electrică, gaz)” str. Moșnei fn.

Referatul de aprobare nr. 88/2021; proiectul de hotărâre nr. 88/2021; raportul de specialitate nr. 5.158/18.03.2021 privind implicarea publicului, în elaborarea P.U.Z.

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2701/2010, art 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  21. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire centru medical de nefrologie și dializă P+1, totem, amenajare incintă”, str. I. C. Brătianu nr. 26.

Referatul de aprobare nr. 89/2021; proiectul de hotărâre nr. 89/2021; raportul de specialitate nr. 1.310/18.03.2021, raportul nr. 1.310/18.03.2021 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D.,

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul 2701/2010, art 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  22. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Modernizare sediu depozit central Transgaz (dezafectare clădiri existente, construire clădiri)” str. Valea Lungă fn.

Referatul de aprobare nr. 90/2021; proiectul de hotărâre nr. 90/2021; raportul de specialitate nr. 4.314/19.03.2021, raportul nr. 4.314/19.03.2021 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D.,

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul 2701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  23. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ ” Dezmembrare imobil, (în mai mult de patru parcele) în vederea construirii de locuințe” str. Iuliu Maniu fn.

Referatul de aprobare nr. 95/2021; proiectul de hotărâre nr. 95/2021; raportul de specialitate nr. 4.602/22.03.2021; raportul nr. 4.602/22.03.2021privind implicarea publicului, în elaborarea P.U.Z.

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2701/2010, art 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  24. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Mediaș str. George Topârceanu nr. 14, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș și darea acestuia în administrare în favoarea Direcției de Asistență Socială.

Referatul de aprobare nr. 105/2021; proiectul de hotărâre nr. 104/2021; raportul de specialitate nr. 5.873/24.03.2021;

Temei legal: art.867 din Legea nr. 287/2009; art 129 alin.(2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 și art. 362 alin (1) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

Informări:
- Adresa nr. 323/05.03.2021 înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 4.775/08.03.2021 a Camerei de Conturi Sibiu.
- Adresa nr. 44/08.03.2021 înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 4.733/08.03.2021 a Asociației pentru Protecția Drepturilor Copiilor și Tinerilor cu Dizabilități Mediaș.
- Adresa nr. 5.265/24.03.3031 a Direcției de Dezvoltare Urbană, privind răspunsul la adresa nr. 4.733/2021 a Asociației pentru Protecția Drepturilor Copiilor și Tinerilor cu Dizabilități Mediaș.

 

Întrebări, interpelări, diverse.

 

 

Primar,                                                                      Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                    Petruțiu Marina - Simona