HCL nr. /19.03.2021

                        

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 19 martie 2021, ora 16:00,
desfășurată prin videoconferință

 

  1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniu privat al municipiului Mediaș a unui teren de construcții situat în Mediaș, str. Aurel Vlaicu fn.

Referatul de aprobare nr. 76/2021; proiectul de hotărâre nr. 76/2021; raportul de specialitate nr. 5.249/13.03.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 361 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială Mediaș și a serviciilor sociale din subordine.

Referatul de aprobare nr. 75/2021; proiectul de hotărâre nr. 75/2021; raportul de specialitate nr. 1279/09.03.2021;

Temei legal: art. 34 din Legea nr. 292/2011, HG nr. 867/2015, HG nr. 797/2017, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

partea I

partea II

  3. Proiect de hotărâre privind înființarea unui centru în sistem public care oferă servicii sociale specializate pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani (Creșa nr. 3) și a Regulamentului de organizare și funcționare.

Referatul de aprobare nr. 77/2021; proiectul de hotărâre nr. 77/2021; raportul de specialitate nr. 1278/09.03.2021;

Temei legal: HCL nr. 24/2021, art. 2 alin. (1)-(2), art. 5 alin. (1)-(3), art. 8 alin. (1) lit. „a” și lit. „h” din Legea nr. 263/2007, HG nr. 1252/2012, HCL nr. 368/2009, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice care au calitatea de veterani de război, cu domiciliul în Mediaș, în vederea creșterii calității vieții.

Referatul de aprobare nr. 78/2021; proiectul de hotărâre nr. 78/2021; raportul de specialitate nr. 1.254/08.03.2021;

Temei legal: art. 23-27 din Legea nr. 116/2002, art. 2, art. 4 din Legea nr. 17/2000, art. 12, art. 23, art. 25 din OG nr. 68/2003, art. 7, art. 8 alin. (1) lit. „c”, art. 94 din Legea nr. 292/2011, Legea nr. 44/1994, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  5. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de domnul Gîrnod Ion.

Referatul de aprobare nr. 79/2021; proiectul de hotărâre nr. 79/2021; raportul de specialitate nr. 3.957/12.03.2021;

Temei legal: art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, 129 alin. (3) lit. „c” și „e”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200, art. 518, art. 519 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                      Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                    Petruțiu Marina - Simona