HCL nr. /10.08.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 10 august 2021
desfășurată prin videoconferință, ora 16:00 folosind aplicația electronică webex cisco

 

  1. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de către S.C. AUTOMECANICA S.A. împotriva HCL 174/2021 și HCL 180/2021.

Referatul de aprobare nr. 229/2021; proiectul de hotărâre nr. 229/2021; raportul de specialitate nr. 14299/05.08.2021; adresa nr. 1521/19.07.2021 a SC Automecanica SA; Procesul verbal nr. 14297/05.08.2021 al Comisiei de evaluare;

Temei legal: art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, art. 6, art. 10, art. 12 din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2980/2013, Ordinul nr. 787/11.06.2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „f”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind actualizarea  Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC, MUNICIPIUL MEDIAȘ.

Referatul de aprobare nr. 226/2021; proiectul de hotărâre nr. 226/2021; raportul de specialitate nr. 13.541/22.07.2021;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006,  art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiţii REABILITARE/MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4.

Referatul de aprobare nr. 227/2021; proiectul de hotărâre nr. 227/2021; raportul de specialitate nr. 13.525/22.07.2021;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 239/2020 privind aprobarea proiectului Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în municipiul Mediaș II” cod SMIS 126074 și a cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 225/2021; proiectul de hotărâre nr. 225/2021; raportul de specialitate nr. 13.731/27.07.2021;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii Reabilitare/Modernizare Strada Ighișului, Municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 228/2021; proiectul de hotărâre nr. 228/2021; raportul de specialitate nr. 14.049/03.08.2021;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006,  art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  6. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiţii Centru Multifuncțional - Educațional (Corp E Aviație).

Referatul de aprobare nr. 231/2021; proiectul de hotărâre nr. 231/2021; raportul de specialitate nr. 14.163/04.08.2021;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

  7. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 264/2020 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în municipiul Mediaș I” cod SMIS 125653 și a cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 230/2021; proiectul de hotărâre nr. 230/2021; raportul de specialitate nr. 14.170/04.08.2021;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Mediaș și al Unității de Asistență Medico - Socială Mediaș pe anul 2021.

Referatul de aprobare nr. 234/2021; proiectul de hotărâre nr. 234/2021; raportul de specialitate nr. 14.342/06.08.2021;

Temei legal: art. 5 alin. (2), art. 19 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                   Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                  Petruțiu Marina Simona