MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 08.06.2022

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 08.06.2022 de către Direcția de Administrare a Domeniului Public din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Mediaș, pentru ocuparea a 4 posturi contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată.

Având în vedere prevederile art.19, alin. (2) şi (3) şi art.20 din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, comisia de concurs comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.

crt.

Codul atribuit candidatului

Candidat pentru

funcţia

Rezultatul selecţiei dosarului

Admis / respins

Motivul respingerii dosarului

1

Cod -104

muncitor necalificat, treapta I

ADMIS

Nu este cazul

2

Cod - 105

muncitor necalificat, treapta I

ADMIS

Nu este cazul

3

Cod -106

muncitor calificat, treapta I

ADMIS

Nu este cazul

4

Cod - 107

muncitor calificat, treapta IV

ADMIS

Nu este cazul

5

Cod -108

Șofer, treapta I

ADMIS

Nu este cazul

 

 

  • Candidații declarați ,,admis” pentru posturile contractuale vacante de muncitori vor susţine proba practică în data de 08.06.2022 ora 900 la sera din strada Constantin Brâncoveanu, nr.21.
  • Candidatul declarat ,,admis” pentru postul contractual vacant de șofer va susţine proba scrisă în data de 08.06.2022 ora 1100 la sediul Primăriei municipiului Mediaș din strada Piața Corneliu Coposu, nr.3.