MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Licitaţiei publică cu strigare pentru închirierea unor terenuri cu destinaţie de pajisti naturale

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, P-ţa C. Coposu, nr. 3, telefon 0269803803, adresă e-mail www.primariamedias.ro  anunţă organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea unor terenuri cu destinaţie de pajisti naturale în condiţiile Legii nr.215/2001-legea administraţiei publice locale, republicată şi H.C.L. nr. 120/2017 conform anexei 1 .

Licitaţia va avea loc în data de 09.11.2017, ora 10°°,  la sediul Primăriei Municipiului Mediaş,  P-ţa Corneliu Coposu nr.3, în sala mare de şedinţă.

Procurarea documentaţiei pentru prima licitaţie şi depunerea ofertelor se va face în perioada 12.10.2017 – 08.11.2017, până la ora 15°°, la Centrul de Informare cu Cetăţenii.

În cazul de neadjudecare a licitaţiei la primul termen, procedura de licitaţie se repetă la data de 30.11.2017, ora 10°°.

Procurarea documentaţiei pentru a doua licitaţie şi depunerea ofertelor  se va face în perioada 09,11.2017 – 29.11.2017, până la ora  15°°, la Centrul de Informare cu Cetăţenii.

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic de la Primăria municipiului Mediaş tel.0269/ 803848.