MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Licitație publică pentru vânzarea unor terenuri situate în Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, cod fiscal 4240677, P-ța Corneliu Coposu, nr. 3, telefon 0269/803818, fax 0269/803817, email: patrimoniu@primariamedias.ro, persoană de contact Mircea Ardelean, organizează licitație publică pentru vânzarea unor terenuri situate în Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33.

Obiectul licitației publice: vânzarea terenurilor  situate în intravilanul municipiului Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33, proprietatea privată a municipiului Mediaș, identificate în cartea funciară după cum urmează:

CF Mediaș nr. 105103 sub nr. cadastral/topografic 105103 teren în suprafață de 20.000 mp.

CF Mediaș nr. 104674 sub nr. cadastral/topografic CAD: 1702/1/15, top: 3841/2/1/1/1/1/1/1/1/15 teren în suprafață de 9.860 mp.

CF Mediaș nr. 112556 sub nr. cadastral/topografic 112556 teren în suprafață de 5.192 mp.

Procurarea documentației de atribuire se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 200,oo lei /documentație, care se achită în numerar la casieria Direcției Fiscale Locale Mediaș (din holul Primăriei Mediaș), sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaș, data limită pentru solicitarea clarificărilor fiind 10.01.2020.

Ofertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, la Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, până la data de 16.01.2020, ora 15,3o și până la data de 10.02.2020, ora 15,3o, în caz de neadjudecare, la primul termen.

Locul desfășurării licitației este sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3, sala mică de ședințe, după cum urmează:

-pentru terenul în suprafață de 20.000 mp. în data de 21.01.2020, ora 11,oo și în data de 11.02.2020, ora 11,oo în caz de neadjudecare, la primul termen.

-pentru terenul în suprafață de 9.860 mp. în data de 22.01.2020, ora 11,oo și în data de 12.02.2020, ora 11,oo în caz de neadjudecare, la primul termen.

-pentru terenul în suprafață de 5.192 mp. în data de 23.01.2020, ora 11,oo și în data de 13.02.2020, ora 11,oo în caz de neadjudecare, la primul termen.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii este Judecătoria Mediaș, str. Unirii nr.10, cod. 551025, județul Sibiu, telefon: 0269/ 845048, fax: 0269/ 846707, email: jud.medias@just.ro

Data transmiterii anunțului de licitație în vederea publicării: 13.12.2019