MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Dezbatere publică pentru aprobarea ”Studiului de Oportunitate pentru activitățile de întreținere a drumurilor publice din Municipiul Mediaş actualizat”

ANUNȚ

Privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea ”Studiului de Oportunitate  pentru activitățile de întreținere a drumurilor publice din Municipiul  Mediaş actualizat”

Data afișării: 05.04.2018

Documentele prezentate:

  • Proiect de Hotărâre privind aprobarea  ”Studiului de Oportunitate  pentru activitățile de întreținere a drumurilor publice din Municipiul  Mediaş actualizat”
  • Expunere de motive privind aprobarea ”Studiului de Oportunitate  pentru activitățile de întreținere a drumurilor publice din Municipiul  Mediaş actualizat”
  • Studiului de Oportunitate  pentru activitățile de întreținere a drumurilor publice din Municipiul  Mediaş actualizat. - pentru consultare click aici

Termenul limită, locul și modalitățile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare:

  • 05.04. – 18.04.2018, conform art. 7 alin 4 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare
  • Primăria municipiului Mediaș, P-ța C. Coposu nr. 3
  • prin Centrul de informare a Cetățenilor la adresa primaria@primariamedias.ro