MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Consultare autorizatii de desfiintare

 
Nr.
A.D.
Data eliberariBeneficiarDenumire lucrareAmplasament
611.08.2022SC ATERM SRL Desfiintare constructii: C1 - Cladire poarta, C2 - Magazie metalica, C3-Atelier, C4-Magazie metalica 2, C5-Hala metalica, C6-Magazie, C7-Atelier mecanic, C8-Magazie, C9-Compresoare, C10-Cabina statie betoane, C11-Cladire alimentare cu energie, C12-Atelier mecanic, C13-Magazie-garaj, C14-WC, C15-Magazie, C16-Laborator, C17-Depozit carburant, C18-Depozit, C19-Platforma betonata. Categoria de importanta D.Strada Gării Nr. Fn
511.08.2022 10:40:02OLTEAN LUCIANA PAULADemolare casă in regim de urgenta . CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ D. PÂNĂ LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR SE VA COMPLETA DOCUMENTAȚIA CONFORM ART.7, ALIN.(16) DIN LEGEA NR.50, REPUBLICATĂ ȘI ACTUALIZATĂ. SE VOR LUA MĂSURI DE PROTEJARE A CONSTRUCȚIILOR ADIACENTE.Strada Stejarului Nr. 68
415.07.2022 09:43:05DINA ELENA RAMONADemolare C1-depozite,magazii.Categoria de importanta D. St=807mp, Sc=162, Sd=162mp.Strada Şoseaua Sibiului Nr. Fn
312.05.2022C.N.C.F - "CFR" S.A SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE BRASOV prin imputernicit POPAESCU &CO SRL Desfiintare WC la magazia de marfuri - constructie neintabulata. Categoria de importanta D.
211.05.2022 13:17:30MUNICIPIUL MEDIAS PRIN PRIMAR GHEORGHE ROMANDezafectare in regim de urgenta corp secundar - atelier.CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C. PÂNĂ LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR SE VA COMPLETA DOCUMENTAȚIA CONFORM ART.7, ALIN.(16) DIN LEGEA NR.50, REPUBLICATĂ ȘI ACTUALIZATĂ. SE VOR LUA MĂSURI DE PROTEJARE A CONSTRUCȚIILOR ADIACENTE.Strada Armurierilor Nr. 6
110.05.2022 09:52:08BRIELMAIER MARTIN HUGO Demolare in regim de urgenta casa - ap.3. CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ D. PÂNĂ LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR SE VA COMPLETA DOCUMENTAȚIA CONFORM ART.7, ALIN.(16) DIN LEGEA NR.50, REPUBLICATĂ ȘI ACTUALIZATĂ. SE VOR LUA MĂSURI DE PROTEJARE A CONSTRUCȚIILOR ADIACENTE.Strada Cronicar Neculce Nr. 18B Ap. 3