MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul pentru Recensământul Populației și Locuințelor

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 8 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din  Municipiul MEDIAŞ
 • Un număr de 45 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din  Municipiul MEDIAŞ
 • Un număr de 3 recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din  Municipiul MEDIAŞ
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din Municipiul MEDIAŞ

MODALITATEA DE CONTRACTARE:  Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
 • Colectarea datelor în teren:
  • autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022
  • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localității MEDIAŞ (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)
 • In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA)

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) - condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar - condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

Recensământ 2022: Unde te înscrii pentru recenzori

Având în vedere că  autorecenzarea asistată (ARA) are loc în intervalul 14.03-15.05.2022, pentru cei 8 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA), perioada de înscriere se încheie în data de 18.02.2022. (Pentru celelalte categorii de recenzori, se pot depune cereri pentru înscrierea în lista de candidați și după această dată.)

Programul de lucru al posturilor de lucru va fi stabilit de către primar pe toată perioada de auto-recenzare – 14.03-15.05.2022, astfel încât să se asigure asistarea populației într-un interval orar zilnic adecvat (recomandat între orele 08-22), inclusiv sâmbăta și duminica.

Cererile de înscriere (în format standard) pentru toate categoriile de recenzori, se completează la Centrul de Informare Cetăţeni, în holul Primăriei.  Se poate solicita participarea la ambele etape de desfășurare a RPL. La cerere se vor atașa:

 • copie act identitate;
 • copie act de studii (minim studii medii absolvite);
 • cazier judiciar.

Recensământ 2022: Cât câștigă un recenzor

Recensământ 2022: Tarifele plătite pentru chestionare

În plus, în proiectul de HG mai scrie că „plata recenzorilor se face în funcţie de numărul de chestionare completate prin interviu față în-față la un tarif de:

 • 7 lei pentru «Secțiunea pentru recenzarea persoanei»
 • 3,5 lei pentru «Secțiunea pentru recenzarea locuinţei», inclusiv «Secțiunea pentru recenzarea spațiului colectiv de locuit».
 • Pentru oraşele şi comunele izolate sau dispersate teritorial, plata recenzorilor pentru recenzarea propriu-zisă se face în funcţie de tipul de chestionar la un tarif de
 • 9 lei pe «Secțiunea pentru recenzarea persoanei”
 • 5 lei pentru «Secțiunea pentru recenzarea locuinţei», inclusiv «Secțiunea pentru recenzarea spațiului colectiv de locuit»”.

Potrivit avocatnet.ro în prezent, legislația stabilește că plata recenzorilor pentru recenzarea propriu-zisă se face în funcție de tipul de chestionar la un tarif de opt lei pe chestionarul pentru recenzarea persoanelor și de cinci lei pentru chestionarul pentru recenzarea locuințelor, iar în cazul orașelor și comunelor izolate sau dispersate teritorial, plata este de zece, respectiv de șase lei, dar fără a depăși suma brută de 8.000 lei pentru două luni de contract.

Recensământ 2022: Cât va câștiga un recenzor șef și coordonatorii

Apoi, prin același proiect e stabilit că plata recenzorilor-șefi va fi în sumă fixă de 6.000 de lei pentru cele două luni de contractare a serviciilor (acum e stabilită la 23,25 lei pe oră, fără a depăși suma brută de 8.000 lei pentru două luni).

Plata coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului București, oraș și comună se va face pentru două luni de contractare, astfel:

 • în sumă de 8.000 de lei, pentru unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale cu populația mai mare de 100.000 locuitori;
 • în sumă de 7.500 de lei, pentru unitățile administrativ-teritoriale cu populația între 50.001-100.000 locuitori;
 • în sumă de 7.000 de lei, pentru unitățile administrativ-teritoriale cu populația între 30.001-50.000 locuitori;
 • în sumă de 6.500 de lei, pentru unitățile administrativ-teritoriale cu populația între 20.001-30.000 locuitori;
 • în sumă de 6.000 de lei, pentru unitățile administrativ-teritoriale cu populația între 10.001-20.000 locuitori;
 • în sumă de 5.500 de lei, pentru unitățile administrativ-teritoriale cu populația între 2.401-10.000 locuitori;
 • în sumă de 5.000 de lei, pentru unitățile administrativ-teritoriale cu populația între 1.501-2.400 locuitori;
 • în sumă de 4.500 de lei, pentru unitățile administrativ-teritoriale cu populația mai mică de 1.500 locuitori.

Recenzorul este persoana care interacţionează direct cu populaţia, efectuând interviul cu persoanele din locuinţele alocate și care înregistrează datele obţinute pentru toate locuinţele, spaţiile colective de locuit, gospodăriile şi persoanele din sectorul de recensământ atribuit.