MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt de inchiriere a unor terenuri, apartinand dom.public al mun.Medias, in vederea amplasarii unor panouri publicitare

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local - Mediaș nr. 119/2017 anunță organizarea licitației publice cu strigare, pentru închirierea unor terenuri, aparținând domeniului public al Municipiului Mediaș, în scopul amplasării unor panouri publicitare.

Terenurile sunt situate în intravilanul localității Mediaș.

Prețul de pornire a licitației de 10 lei/mp./lună pentru zona A și 6 lei/mp/zi pentru zonele B,C și D.

Caietul de sarcini este de 200 lei, taxa de participare la licitație este de 300 lei, garanția de participare la licitație este de 1.000 lei.

Licitația va avea loc marți 20 iunie 2017 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr.3, în sala mică de ședință orele  11,oo.

Procurarea documentației de licitație și depunerea ofertelor de licitație se va face în perioada 29 mai 2017 – 19 iunie 2017 orele 15,00 la Centrul de Informații cu Cetățenii din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș.

În cazul de neadjudecare a licitației la primul termen, procedura de licitație se repetă la data de miercuri 12 iulie 2017, ora 10,00

Procurarea documentației pentru a două licitație și depunerea ofertelor se va face în perioada 21 iunie 2017 – 11 iulie 2017 orele 15,00 la Centrul de Informații cu Cetățenii din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la Primăria Municipiului Mediaș sau la tel. 0269803816 sau 0269803818.