MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Finalizarea proiectului „Resurse Integrate pentru o Dezvoltare Locală Sustenabilă” Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020