MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Acorduri, autorizații, avize de funcționare (Corp control comercial)

Acorduri, autorizații, avize de funcționare - ghid și acte necesare pentru obținerea lor (Corp control comercial)

Acorduri, autorizații, avize de funcționare

Ghid privind autorizarea funcționării unui business: click aici

1. Doriți să inițiați o afacere?  Vedeți pentru ce formă de organizare ați putea opta: click aici

2. Ghid privind deschiderea unei UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ: click aici

3. Ghid privind deschiderea unui SALON DE ÎNFRUMUSEȚARE: click aici

4. Ghid privind deschiderea unui SERVICE AUTO: click aici

5. Ghid orientativ cuprinzand o serie de autorizatii: click aici

6.   a) Cerere eliberare acord/autorizatie/aviz functionare: click aici

      b) Cerere reînnoire acord/autorizatie/aviz functionare: click aici

7. Declaratie privind incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica neincluse in structurile de primire turistice: click aici

8. Notificarea vanzarilor de lichidare: click aici

9. Notificarea vanzarilor de soldare: click aici

10. H.C.L. nr. 83 din 2011 privind revocarea prevederilor HCL nr. 246/2010 (stabilirea unor măsuri pentru eliberarea autorizaţiilor sau acordurilor de funcţionare precum şi avizul programului de funcţionare pentru activităţile comerciale şi de prestări servicii) şi a HCL nr. 16/2011 (completarea pct. 1.3 din anexa la HCL nr. 246/2010) precum şi aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Mediaş. click aici

11. H.C.L. nr. 344 din 2013 privind modificarea şi completarea HCL nr. 83/2011: revocarea prevederilor HCL nr. 246/2010 (stabilirea unor măsuri pentru eliberarea autorizaţiilor sau acordurilor de funcţionare precum şi avizul programului de funcţionare pentru activităţile comerciale şi de prestări servicii) şi a HCL nr. 16/2011 (completarea pct. 1.3 din anexa la HCL nr. 246/2010) precum şi aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Mediaş: click aici

12. H.C.L. nr. 265 din 2015 privind modificarea şi completarea „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Mediaş” aprobat prin HCL nr.83/2011 modificat şi completat prin HCL nr.344/2013. Click aici.

13. H.C.L. nr 277 din 2015 privind cuantumul taxelor pentru anul 2016 în vederea eliberării sau vizării autorizațiilor de funcționare. Click aici

14. H.C.L. nr.24 din 2016 privind modificarea art.22 din "Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Mediaş" aprobat prin HCL nr.83/2011, republicat in baza HCL nr. 265/2015 si aprobarea termenului de 30.06.2016, dată până la care autorizațiile/acordurile de funcționare și avizele pentru programul de funcționare pot fi reînnoite, în cazul în care operatorul economic nu poate prezenta un extras CF care să ateste schimbarea destinației spațiului în care își desfăsoară activitatea. Click aici