MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt licitație publică pentru închirierea spațiului situat în Mediaș, str. 1 Decembrie nr.23, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș în baza HCL nr.387/2021, cu destinația de ”prestări servicii-servicii medicale”.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, P-ţa Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803817, organizează licitație publică pentru închirierea spațiului situat în Mediaș, str. 1 Decembrie nr.23, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș în baza HCL nr.387/2021, cu destinația de ”prestări servicii-servicii medicale”.

Spațiul are o suprafață utilă totală de 19,31 mp și teren aferent de 43,71 mp, compus dintr-o încăpere în suprafață utilă de 16,54 mp și grup sanitar în suprafață utilă de 2,77 mp identificat în CF nr.102124-C1-U21 Mediaș nr. cadastral 102124-C1-U21.

Procurarea documentaţiei de atribuire se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 200,00 lei /documentație, care se achită în numerar la caseria Serviciului Fiscal Local Mediaș sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaş.

Procurarea documentației și depunerea ofertelor se face în perioada 14.01.2022 – 04.02.2022.

Ofertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, până la data de 04.02.2022, ora 13:00.

Locul desfăşurării licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de şedinţe, în data de 08.02.2022, ora 11:00.