HCL nr. /04.06.2021

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de
04 iunie 2021, ora 16:00, desfășurată prin videoconferință

 

  1. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului între asociațiile de proprietari/locatari sub genericul ,,Impreună facem MEDIAȘUL mai frumos”, care se va desfășura în perioada iunie - iulie 2021 și aprobarea de alocare de fonduri în vederea premierii asociațiilor de proprietari/locatari, participante.

Referatul de aprobare nr. 172/2021; proiectul de hotărâre nr. 172/2021; raportul de specialitate 922/31.05.2021;

Temei legal: art. 1 alin.(2), art. 2 alin.(2), art. 4 și art. 8 lit. „j” din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002, art. 7 din Legea nr. 52/2003, art. 129 alin (2) lit. „b”, alin. (4), lit. „g”, alin. (7) lit. „i” alin. (9) lit. „a”, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Direcției de Asistență Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 174/2021; proiectul de hotărâre nr. 174/2021; raportul de specialitate 2576/31.05.2021;

Temei legal: art. 129 alin (2) lit. „a”, alin. (3), lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD Construire spațiu administrativ, hală servicii, branșamente, platformă rutieră, acces, firmă luminoasă, împrejmuire” str. Câmpul de Jos fn. Referatul de aprobare nr. 173/2021; proiectul de hotărâre nr. 173/2021; raportul de specialitate nr. 10084/31.05.2021; avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism - Procesul - verbal nr. 4869/12.03.2021 pct. nr. 3, Avizul arhitectului șef nr. 1/31.05.2021.

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 republicată, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.
descarca material-->

 

 

Primar,                                                                  Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                Petruțiu Marina Simona