HCL nr. /27.10.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 27 octombrie 2021
(care se va desfășura prin videoconferință, ora 16:00, folosind aplicația electronică webex cisco)

 

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021.

Referatul de aprobare nr. 321/2021; proiectul de hotărâre nr. 321/2021; raportul de specialitate nr. 18.304/18.10.2021;

Temei legal: art. 19 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, art. 29, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

partea I

partea II

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a municipiului Mediaş pe trimestrul III 2021.

Referatul de aprobare nr. 301/2021; proiectul de hotărâre nr. 301/2021; raportul de specialitate nr. 18.253/15.10.2021;

Temei legal: art. 49 alin. (1), alin. (12) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Sportiv „Gaz Metan” Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 314/2021; proiectul de hotărâre nr. 314/2021; raportul de specialitate 18.426/19.10.2021; adresa nr. 963/18.10.2021 a Clubului Sportiv „Gaz Metan” Mediaș, înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 18.403/19.10.2021,

Temei legal: art. 43 din Legea nr. 55/2020, Legea nr. 69/2000, H.G. nr. 1090/2021, 129 alin. (2) lit. „b” și „d”, alin. (4) lit. „a”, alin. (7) lit. „f”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren situat în Mediaș, str. Tomis fn, cuprins în domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 297/2021; proiectul de hotărâre nr. 297/2021; raportul de specialitate nr. 18.084/13.10.2021.

Temei legal: Legea nr. 287/2009; art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332 - art. 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în Mediaș str. Mihail Kogălniceanu nr. 25, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 305/2021; proiectul de hotărâre nr. 305/2021; raportul de specialitate nr. 17.068/19.10.2021.

Temei legal: Legea nr. 287/2009; art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332 - art. 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în Mediaș str. Johannes Honterus nr. 40 ap. 1, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 316/2021; proiectul de hotărâre nr. 316/2021; raportul de specialitate nr. 18.196/19.10.2021.

Temei legal: Legea nr. 287/2009; art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 332- art. 348 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil (teren), situat în Mediaș, Șos. Sibiului fn, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 319/2021; proiectul de hotărâre nr. 319/2021; raportul de specialitate nr. 18.520/20.10.2021.

Temei legal: Legea nr. 287/2009; art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 302- art. 331 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor imobile, situate în municipiul Mediaș, str. Cuza Vodă, nr. 2-2A.

Referatul de aprobare nr. 315/2021; proiectul de hotărâre nr. 315/2021; raportul de specialitate nr. 18.473/20.10.2021.

Temei legal: Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014 art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil cuprins în inventarul domeniului privat al municipiului Mediaș din „locuință” în „locuință de serviciu” și repartizarea acestuia.

Referatul de aprobare nr. 300/2021; proiectul de hotărâre nr. 300/2021; raportul de specialitate nr. 18.029/15.10.2021.

Temei legal: Legea nr. 114/1996, OUG nr. 40/1999, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  10. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la HCL Mediaș nr. 270/2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Mediaș a unor imobile situate în municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 306/2021; proiectul de hotărâre nr. 306/2021; raportul de specialitate nr. 18.452/19.10.2021.

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  11. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 la HCL Mediaș nr. 202/2021.

Referatul de aprobare nr. 320/2021; proiectul de hotărâre nr. 320/2021; raportul de specialitate nr. 17.626/18.10.2021.

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  12. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare, pe o perioadă nedeterminată, a destinației imobilului (construcție și teren) situat în municipiul Mediaș, str. Stadionului nr. 7, aflat în domeniul public al municipiului Mediaș, identificat în CF nr. 998 Mediaș nr. top. 3153, 3154 cu suprafața de teren de 2311 mp, aflat în administarea Grădiniței cu program prelungit Rază de Soare” Mediaș, din imobil destinat bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat în spații de utilitate publică.

Referatul de aprobare nr. 318/2021; proiectul de hotărâre nr. 318/2021; raportul de specialitate nr. 18.062/20.10.2021.

Temei legal: art. 112 alin. (2), (6) și (6^1) din Legea nr. 1/2011, art. 5 din Ordinul nr. 5819/2016, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  13. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 296/2021; proiectul de hotărâre nr. 296/2021; raportul de specialitate nr. 18.189/14.10.2021.

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  14. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru locuințele ANL situate în municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 289/2021; proiectul de hotărâre nr. 289/2021; raportul de specialitate nr. 17.691/07.10.2021.

Temei legal: art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, OUG nr. 55/2021, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  15. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unor cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

Referatul de aprobare nr. 293/2021; proiectul de hotărâre nr. 293/2021; raportul de specialitate nr. 18.095/13.10.2021.

Temei legal: art. 8 alin. (6) din Legea nr. 152/1998, art. 15 alin. (19) din H.G. nr. 962/2001, Legea nr. 114/1996, art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  16. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL Mediaş nr. 185/2021 privind aprobarea Listei cu persoanele căsătorite care formează familii cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în  cursul anului 2021.

Referatul de aprobare nr. 290/2021; proiectul de hotărâre nr. 290/2021; raportul de specialitate nr. 4.659/ 12.10.2021.

Temei legal: HCL nr. 23/2021, HCL nr. 185/2021, art.11 lit. „b” din Legea nr. 292/2011, art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 17/2000, art. 1 şi art. 4 din Legea nr. 116/2002, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 80 de ani în perioada 01.07.2021 - 31.12.2021.

Referatul de aprobare nr. 291/2021; proiectul de hotărâre nr. 291/2021; raportul de specialitate nr. 4660/12.10.2021.

Temei legal: HCL nr. 22/2021, art. 11 lit. „b” din Legea nr. 292/2011, art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 17/2000, art. 1 şi art. 4 din Legea nr. 116/2002, art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „d” şi alin. (7) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza PT și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare denisipatoare și rigole scurgere ape pluviale pe str. Dealul Cucului, municipiul Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 304/2021; proiectul de hotărâre nr. 304/2021; raportul de specialitate nr. 18.224/14.10.2021.

Temei legal: art. 3 alin. (1), alin. (2), art. 8 alin (3) lit. „a”, art. 9 alin. (1) lit. „c” și lit. „d”, art. 44 din Legea nr. 51/2006, art. 10 alin (1) lit. „b”, art. 12 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 241/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivului de investiții „Modernizare zona agrement și loc de joacă - zona Greweln”.

Referatul de aprobare nr. 307/2021; proiectul de hotărâre nr. 307/2021; raportul de specialitate nr. 18.393/19.10.2021.

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi municipiul Mediaș - str. Valea Adâncă inclusiv pod peste Valea Moșnei”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”.

Referatul de aprobare nr. 308/2021; proiectul de hotărâre nr. 308/2021; raportul de specialitate nr. 18.311/18.10.2021.

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 95/2021, Ordinul nr. 1333/2021, Ordinul nr. 1321/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Canalizare pluvială Șos. Sibiului”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”.

Referatul de aprobare nr. 309/2021; proiectul de hotărâre nr. 309/2021; raportul de specialitate nr. 18.434/19.10.2021.

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 95/2021, Ordinul nr. 1333/2021, Ordinul nr. 1321/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare str. Gheorghe Pop de Băsești” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, categoria de investiții drumuri publice.

Referatul de aprobare nr. 310/2021; proiectul de hotărâre nr. 310/2021; raportul de specialitate nr. 18.346/18.10.2021.

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 95/2021, Ordinul nr. 1333/2021, Ordinul nr. 1321/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare str. Gheorghe Pop de Băsești”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, categoria de investiții sisteme de canalizare.

Referatul de aprobare nr. 311/2021; proiectul de hotărâre nr. 311/2021; raportul de specialitate nr. 18.372/18.10.2021.

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 95/2021, Ordinul nr. 1333/2021, Ordinul nr. 1321/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  24. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi municipiul Mediaș-zona Cartier Aurel Vlaicu - etapa I str. Prot. I. Moldovan, Petru Maior, Trandafirilor, Octavian Fodor, Vlad Țepeș, M. D. Roman, Intrarea Aviaței, A. Vlaicu - parțial”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”.

Referatul de aprobare nr. 317/2021; proiectul de hotărâre nr. 317/2021; raportul de specialitate nr. 18.491/20.10.2021.

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 95/2021, Ordinul nr. 1333/2021, Ordinul nr. 1321/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  25. Proiect de hotărâre privind schimbarea, pentru o perioadă de 10 ani, a destinației imobilului situat în municipiul Mediaș, str. Avram Iancu nr. 12, din spațiu de învățământ în spațiu destinat activităților de utilitate publică ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, Poliția Locală și Biblioteca Municipală.

Referatul de aprobare nr. 303/2021; proiectul de hotărâre nr. 303/2021; raportul de specialitate nr. 18.429/19.10.2021; avizul conform nr 15074/13.10.2021

Temei legal: art. 112 alin. (2) și alin. (6) din Legea nr. 1/2011, Ordinul nr. 5819/2016, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  26. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 369/2020 privind propunerea de schimbare, pe o perioadă nedeterminată, a destinației imobilului reprezentând construcție și teren, situat în municipiul Mediaș, str. Angărul de Sus fn, din imobil cu destinația de spațiu de învățământ, aparținând Colegiului ,,Școala Națională de Gaz Mediaș, identificată prin CF nr. 113055, nr. top. 4131/2, teren curți - construcții în suprafață de 1184 mp, respectiv în CF nr. 113056, nr. top. 4131/3 teren curți-construcții în suprafață de 875 mp, în zonă verde și de agrement, alocat unei instituții publice, în vederea desfășurării activității specifice.

Referatul de aprobare nr. 322/2021; proiectul de hotărâre nr. 322/2021; raportul de specialitate nr. 18551/20.10.2021.

Temei legal: art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, Ordinul nr. 5819/2016, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  27. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.61/2017, privind propunerea schimbării destinației unor imobile situate administrativ pe teritoriul administrativ al orașului Avrig, Poiana Neamțului, din spații cu destinație de bază material a unităților de învățământ în zonă de agrement, turism, activități recreativ - distractive și alimentație publică, pe o perioadă nedeterminată.

Referatul de aprobare nr. 323/2021; proiectul de hotărâre nr. 323/2021; raportul de specialitate nr. 18.552/20.10.2021.

Temei legal: art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, Ordinul nr. 5819/2016, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  28. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza de Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și extindere Compartiment Primire Urgențe (CPU)” în cadrul Spitalului Municipal Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 302/2021; proiectul de hotărâre nr. 302/2021; raportul de specialitate nr. 18.369/18.10.2021.

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  29. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Construire locuințe, împrejmuire, racorduri rețele edilitare și introducere intravilan” str. Moșnei fn.

Referatul de aprobare nr. 312/2021; proiectul de hotărâre nr. 312/2021; raportul de specialitate nr. 13.599/ 19.10.2021; avizul de oportunitate din 05.07/2021 al Arhitectului Șef.

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2701/2010, art. 512 din OUG nr. 34/2013, art 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  30. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD Construire spălătorie auto self service” str. Titus Andronic fn. și aprobarea documentației de urbanism.

Referatul de aprobare nr. 313/2021; proiectul de hotărâre nr. 313/2021; raportul de specialitate nr. 16.077/18.10.2021; raportul nr. 16.077/18.10.2021 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D. „Construire spălătorie auto self service” str. Titus Andronic fn; Procesul - verbal nr. 10757/14.06.2021, Poz. 2 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism și avizul arhitectului șef nr. 1/18.10.2021.

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  31. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 294/2021; proiectul de hotărâre nr. 294/2021;raportul de specialitate nr. 18201/14.10.2021.

Temei legal: art. 9 alin. (1) și art. 10 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Mediaş; art. 123 alin. (1), (3) și (4), art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  32. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Strada Bujorului

Referatul de aprobare nr. 256/2021; proiectul de hotărâre nr. 256/2021 şi raportul de specialitate nr. 15.760/2021; avizul favorabil al Comisiei de atribuire de denumiri din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu nr. 206/21.10.2020 și Adresa cu nr. 17.986/21.10.2020 a Instituției Prefectului - Județului Sibiu, înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 13.846/22.10.2020;

Temei legal: art. 2 lit. „d”, art. 3 alin. (1) din OG nr. 63/2002, art. 129 alin. (2) lit. „c” şi alin. (6) lit. „d”, art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. „b” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  33. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi mun. Mediaș - Zona Cartier Aurel Vlaicu, Rețele de canalizare pluvială - Faza III”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”.

Referatul de aprobare nr. 324/2021; proiectul de hotărâre nr. 324/2021; raportul de specialitate nr. 18.504/20.10.2021.

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 95/2021, Ordinul nr. 1333/2021, Ordinul nr. 1321/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  34. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi mun. Mediaș - Zona Cartier Aurel Vlaicu, Rețele de canalizare pluvială - Faza IV”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”.

Referatul de aprobare nr. 325/2021; proiectul de hotărâre nr. 325/2021; raportul de specialitate nr. 18.503/20.10.2021.

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 95/2021, Ordinul nr. 1333/2021, Ordinul nr. 1321/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  35. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețele de canalizare pluvială în municipiul Mediaș Cartier Vitrometan - etapa 1”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”.

Referatul de aprobare nr. 326/2021; proiectul de hotărâre nr. 326/2021; raportul de specialitate nr. 18.547/20.10.2021.

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 95/2021, Ordinul nr. 1333/2021, Ordinul nr. 1321/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  36. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețele de canalizare pluvială în municipiul Mediaș Cartier Vitrometan - etapa 2”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”.

Referatul de aprobare nr. 327/2021; proiectul de hotărâre nr. 327/2021; raportul de specialitate nr. 18.548/20.10.2021.

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 95/2021, Ordinul nr. 1333/2021, Ordinul nr. 1321/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  37. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Marin Ciortea și Virgil Popovici”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”.

Referatul de aprobare nr. 328/2021; proiectul de hotărâre nr. 328/2021; raportul de specialitate nr. 18.537/20.10.2021.

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 95/2021, Ordinul nr. 1333/2021, Ordinul nr. 1321/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  38. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi mun. Mediaș - str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” categoria de investiții: alimentare apă și sisteme de canalizare.

Referatul de aprobare nr. 329/2021; proiectul de hotărâre nr. 329/2021; raportul de specialitate nr. 18.696/25.10.2021.

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 95/2021, Ordinul nr. 1333/2021, Ordinul nr. 1321/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  39. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi mun. Mediaș - str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus”, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, categoria de investiții: drumuri publice.

Referatul de aprobare nr. 330/2021; proiectul de hotărâre nr. 330/2021; raportul de specialitate nr. 18.695/25.10.2021.

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, OUG nr. 95/2021, Ordinul nr. 1333/2021, Ordinul nr. 1321/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  40. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Mediaș care să facă parte din comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 331/2021; proiectul de hotărâre nr. 331/2021; raportul de specialitate nr. 18749/25.10.2021.

Temei legal: art. 5, pct. II, lit. „c” din anexa la Ordinul nr. 4597/2021, art. 258 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2011, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

Informări

Întrebări, interpelări, diverse

 

 

Primar,                                                                     Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                   Petruțiu Marina Simona