HCL nr. /13.12.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local din data de 13 decembrie 2021
ora 16:00 desfășurată prin videoconferință, folosind aplicația electronică webex cisco

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem de iluminat public prin creșterea eficienței energetice Cartier Vitrometan”.

Referatul de aprobare nr. 371/2021; proiectul de hotărâre nr. 370/2021; raportul de specialitate nr. 21.392/09.12.2021;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, Ordinul nr. 1.866/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat” cu proiectul „Modernizare sistem de iluminat public prin creșterea eficienței energetice Cartier Vitrometan” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 372/2021; proiectul de hotărâre nr. 371/2021; raportul de specialitate nr. 21.395/09.12.2021;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, Ordinul nr. 1866/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării prin suplimentarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Mediaș pe anul 2021.

Referatul de aprobare nr. 381/2021; proiectul de hotărâre nr. 380/2021; raportul de specialitate nr. 21.560/13.12.2021;

Temei legal: art. 5 alin. (2), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) din Legea nr. 273/2006, art.129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public și darea în administrare de către municipalitate, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Mediaș, a echipamentelor IT.

Referatul de aprobare nr. 380/2021; proiectul de hotărâre nr. 379/2021; raportul de specialitate nr. 21.659/13.12.2021;

Temei legal: art. 112 din Legea nr. 1/2011, art. 867 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6) lit. „a”, alin. (7) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 297 alin. (1) lit. a), art. 298-300 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                     Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                    Petruțiu Marina Simona