HCL nr. /27.12.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 27 decembrie 2021
(ora 16:00, în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei municipiului Mediaş)

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2021.

Referatul de aprobare nr. 423/2021; proiectul de hotărâre nr. 422/2021; raportul de specialitate nr. 22.181/21.12.2021;

Temei legal: art. 5 alin. (2), art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, art. 29, art. 49 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar către Clubul Sportiv ,,Gaz Metanˮ Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 422/2021; proiectul de hotărâre nr. 421/2021; raportul de specialitate nr. 22.171/21.12.2021;

Temei legal: art. 43 din Legea nr. 55/2020, Legea nr. 69/2000, H.G. nr. 1242/2021, 129 alin. (2) lit. „b” și „d” și alin. (4) lit. „a”, alin. (7) lit. „f”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociația Club Sportiv Power House Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 424/2021; proiectul de hotărâre nr. 423/2021; raportul de specialitate nr. 22.235/22.12.2021;

Temei legal: art. 43 din Legea nr. 55/2020, Legea nr. 69/2000, H.G. nr. 1242/2021, 129 alin. (2) lit. „b” și „d” și alin. (4) lit. „a”, alin. (7) lit. „f”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                   Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                  Petruțiu Marina Simona