HCL nr. /18.11.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 18 noiembrie 2021
ora 16:00 desfășurată prin videoconferință, folosind aplicația electronică webex cisco

 

  1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempţiune la înstrăinarea imobilului în care a funcționat Cabinetul Medical Individual Stomatologie dr. Andron Gheorghe (proprietar d-na Becuș - Kais Alina Maria moștenitoarea d-lui Andron Gheorghe) situat în Mediaş str. Cloșca nr. 2.

Referatul de aprobare nr. 340/2021; proiectul de hotărâre nr. 340/2021; raportul de specialitate nr. 19816/11.11.2021;

Temei legal: art. 28 alin. (2) și alin. (5) din OUG nr. 68/2008, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Mediaș la Proiectul „ACCES - Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale - cod MYSMIS 152245”, a cheltuielilor legate de proiect și a acordului de parteneriat.

Referatul de aprobare nr. 332/2021; proiectul de hotărâre nr. 331/2021; raportul de specialitate nr. 5.162/09.11.2021;

Temei legal: art. 5 alin. (3) și (4) și art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, „d” și „e”, alin. (4) lit. „a” și „d”, alin. (7) lit. „b”, alin. (9) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului maximal de distanță pentru serviciul de transport în regim de taxi în municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 333/2021; proiectul de hotărâre nr. 333/2021; raportul de specialitate nr. 19.577/08.11.2021;

Temei legal: art. 13 lit. „b”, art. 49 alin. (1) lit. „b” și lit. „i” din Legea nr. 38/2003, art. 6 lit. „b” și lit. „k”, art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (1), art. 12 lit. „g” pct. 2, art. 18 alin. (1) și alin. (2) din Ordinul nr. 243/2007, art. 129 alin.(2) lit. „d”, alin.(7) lit. „n”,, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare/Modernizare str. Ighișului municipiul Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 334/2021; proiectul de hotărâre nr. 334/2021; raportul de specialitate nr. 19.783/11.11.2021;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  5. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 229/2021 privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții și a mediului urban în municipiul Mediaș I” cod SMIS 125653 și a cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 335/2021; proiectul de hotărâre nr. 335/2021; raportul de specialitate nr. 19.784/11.11.2021;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare/Modernizare Grădinița Ighișul Nou”.

Referatul de aprobare nr. 337/2021; proiectul de hotărâre nr. 337/2021; raportul de specialitate nr. 19.794/11.11.2021;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, Ordinul nr. 2057/2020, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul „Reabilitare/Modernizare Grădinița Ighișul Nou” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 336/2021; proiectul de hotărâre nr. 336/2021; raportul de specialitate nr. 19.797/11.11.2021;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, Ordinul nr. 2057/2020, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Centru Social Comunitar de Agrement și Sport inclusiv amenajări exterioare”.

Referatul de aprobare nr. 338/2021; proiectul de hotărâre nr. 338/2021; raportul de specialitate nr. 19.818/11.11.2021;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, 197, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 333/2020 privind aprobarea proiectului „Centru Social Comunitar de Agrement și Sport” cod SMIS 137261 și a cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 339/2021; proiectul de hotărâre nr. 339/2021; raportul de specialitate nr. 19.784/11.11.2021;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a  indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiţii Modernizarea sediului Primăriei municipiului Mediaș în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei”.

Referatul de aprobare nr. 356/2021; proiectul de hotărâre nr. 356/2021; raportul de specialitate nr. 20222/18.11.2021;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, Ordinul nr. 2057/2020, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul Modernizarea sediului Primăriei municipiului Mediaș în vederea creșterii eficienței energetice și gestionării inteligente a energiei” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

Referatul de aprobare nr. 357/2021; proiectul de hotărâre nr. 357/2021; raportul de specialitate nr. 20221/18.11.2021;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, Ordinul nr. 2057/2020, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 

Primar,                                                                     Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                   Petruțiu Marina Simona