HCL nr. /26.04.2021

PROIECTUL  ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 26 aprilie 2021
(care se va desfășura prin videoconferință, ora 16.00, folosind aplicația electronică webex cisco)

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a municipiului Mediaş pe trimestrul I 2021.

Referatul de aprobare nr. 117/2021; proiectul de hotărâre nr. 116/2021; raportul de specialitate nr. 7.446/16.04.2021;

Temei legal: art. 49 alin. (1), alin. (12) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.
 
descarca material-->
 

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren aferent), situat în Mediaș str. Petofi Șandor nr. 16 ap. 6, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 113/2021; proiectul de hotărâre nr. 112/2021; raportul de specialitate nr. 15.247/15.04.2021;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + teren), situat în Ighișu Nou, str. Morii nr. 49, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 114/2021; proiectul de hotărâre nr. 113/2021; raportul de specialitate nr. 4.609/15.04.2021;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren aferent), situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 15 ap. 1, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 115/2021; proiectul de hotărâre nr. 114/2021; raportul de specialitate nr. 1.481/15.04.2021;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  5. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren aferent), situat în Mediaș str. Avram Iancu nr. 7 ap. 3, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 116/2021; proiectul de hotărâre nr. 115/2021; raportul de specialitate nr. 11.327/15.04.2021;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora.

Referatul de aprobare nr. 118/2021; proiectul de hotărâre nr. 117/2021; raportul de specialitate nr.7.464/16.04.2021;

Temei legal: OG nr.112/2000, art. 129 alin. (2) lit. „c” și „d”, alin. (6), alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 361 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea „Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș” - „Spații cu altă destinație” aprobată prin HCL Mediaș nr. 157/2001 „privind aprobarea listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 119/2021; proiectul de hotărâre nr. 118/2021; raportul de specialitate nr. 7.452/16.04.2021;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  8. Proiect de hotărâre privind solicitarea doamnei Oprișa Lucia Angela, domiciliată în Mediaș str. Mărășești nr. 16, de preluare a străzii „George Popa”, în domeniul public al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 120/2021; proiectul de hotărâre nr. 119/2021; raportul de specialitate nr. 6.285/16.04.2021;

Temei legal: art. 562 alin. (2) și art. 889 alin. (1) și (2) din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 111/2021; proiectul de hotărâre nr. 110/2021; raportul de specialitate nr.6.980/08.04.2021;

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de administrare încheiate între municipiul Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 112/2021; proiectul de hotărâre nr. 111/2021; raportul de specialitate nr.6.996/08.04.2021;

Temei legal : Legea nr. 114/1996, art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 298-301 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  11. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei cu indicele de inflație, pentru imobilele cu destinația de locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 127/2021; proiectul de hotărâre nr. 126/2021; raportul de specialitate nr.7.249/14.04.2021;

Temei legal: Legea nr.114/1996, O.U.G. nr.40/1999, Legea nr. 448/2006, art. 1777 și urm. din Legea nr.287/2009, art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  12. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Mediaș, a bunurilor mobile reprezentând mijloace fixe, obiectelor de inventar și a materialelor, preluate de către municipiul Mediaș, conform HCL Mediaș nr. 7/2021.

Referatul de aprobare nr. 132/2021; proiectul de hotărâre nr. 131/2021; raportul de specialitate nr. 7.539/19.04.2021;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2), lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

partea I

partea II

  13. Proiect de hotărâre privind soluţionarea cererilor de acordare a subvenţiei de la bugetul local, în temeiul Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2021.

Referatul de aprobare nr. 121/2021; proiectul de hotărâre nr. 120/2021; raportul de specialitate nr. 1.926/16.04.2021;

Temei legal: art. 1 alin (3) din Legea nr. 34/1998, art. 1 alin. (3), art. 9 alin. (2), art. 11 din anexa la H.G. 1153/2001 , art. 11 şi art. 12 alin. (3) din OG nr. 68/2003, art. 139 din Legea nr. 292/2011; Ordinul nr. 1846/2020, HCL nr. 219/2020, HCL nr. 390/2020, HCL nr. 104/2021, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și lit. „e”, alin. (7) lit. „b”, alin. (9) lit. „a”, art.139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2021, între Consiliul Local Mediaș prin Direcția de Asistență Socială Mediaș și Asociația Română pentru Persoane cu Handicap Mintal, filiala Mediaș, Asociația Sf. Mihail Mărturisitorul și Asociația „Love & Light Romania” Centrul Rezidențial Sanctuarul.

Referatul de aprobare nr. 122/2021; proiectul de hotărâre nr. 121/2021; raportul de specialitate nr. 1.927/16.04.2021;

Temei legal: art. 1 alin (1) și alin (3) din Legea nr. 34/1998, art. 2 alin. (3), art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (2) din anexa la H.G. 1153/2001, HCL nr. 390/2020, HCL nr. 104/2021, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și lit. „e”, alin.(7) lit. „b”, art.139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Studiului de specialitate privind suplimentarea numărului de autorizații taxi pentru autovehiculele hibrid/electrice în municipiul Mediaș”, a numărului maxim de autorizații taxi pentru perioada 2021 - 2026 și actualizarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 123/2021; proiectul de hotărâre nr.122/2021; raportul de specialitate nr. 7.442/16.04.2021;

Temei legal: art. 7 din Legea nr. 52/2003, art. 13, art. 14 din Legea nr. 38/2003, art. 6 lit. „c”, art. 11 din Ordinul nr. 356/2007, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (3) lit. „d”, alin.(7) lit. „n”, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

partea I

partea II

partea III

partea IV

  16. Proiect de hotărâre de aprobare privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009 - 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015.

Referatul de aprobare nr. 124/2021; proiectul de hotărâre nr. 123/2021; raportul de specialitate nr. 7.470/19.04.2021;

Temei legal: art. 2 alin. (2) și alin (3), art. 3, art. (5) alin. (1) și (2), art. 6 alin (1) lit. „a” și h , art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2006, art. 3 alin. (1) și (2), art. 6, art.7 alin. (1) și (2), art. 8 alin (1) și (3) lit. „a”, art. 23 alin. (1) lit. „a”, 129, alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare strada Panait Cerna.

Referatul de aprobare nr. 133/2020; proiectul de hotărâre nr. 132/2020; raportul de specialitate nr. 7.322/14.04.2021;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  18. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Mediaş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Piaţa Prim - Com S.A. Mediaş de a vota „pentru” punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 25.05.2021, prima întrunire, respectiv 26.05.2021, a doua întrunire.

Referatul de aprobare nr. 131/2021; proiectul de hotărâre nr. 130/2021; raportul de specialitate nr. 7.483/19.04.2021;

Temei legal: Legea nr. 31/1990, OMFP 1802/2014, OUG nr.109/2011, Legii nr. 82/1991, Legea nr. 227/2015, art. 129 alin. (2) lit. „a” și „d”, alin. (3) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  19. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2022.

Referatul de aprobare nr. 104/2021 proiectul de hotărâre nr. 133/2021; raportul de specialitate nr. 13.744/23.03.2021.

Temei legal: Titlul IX din Legea nr. 227/2015;  Legea nr. 207/2015, Legea nr. 273/2006, art. 7 Legea nr. 52/2003, HG nr. 1/2016, art. 6 alin. (4) și (5) din Legea nr. 159/2016, OUG nr. 80/2013, Decizia nr. 997/2018, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c” ,art.139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  20. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 338/2020 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ - teritorială a municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 134/2021 proiectul de hotărâre nr. 134/2021; raportul de specialitate nr. 16.462/19.04.2021.

Temei legal: O.U.G. nr. 69/2020, OUG nr. 226/2020, OUG nr. 19/2021, HCL nr. 338/2020, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 la S.C. Piaţa Prim - Com S.A. Mediaș.

Referatul de aprobare nr.135/2020; proiectul de hotărâre nr. 135/2020; raportul de specialitate nr. 7.497/19.04.2021; adresa nr. 530/15.04.2021 a SC Piața Prim - Com S.A. Mediaș;

Temei legal: Legea nr.82/1991, Legea nr.31/1990,  Legea nr. 15/2021, O.G. nr. 26/2013, OMFP nr. 3818/2019, HCL 371/2020, HCL nr. 104/2021, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (14), art. 139, art. 196, art.200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  22. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 la S.C. Meditur S.A. Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 136/2021; proiectul de hotărâre nr. 136/2021; raportul de specialitate nr. 7.547/19.04.2021; adresa nr. 866/19.04.2021 a SC Meditur S.A. Mediaș;

Temei legal: Legea nr. 82/1991, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 15/2021, art. 4 alin. (1) lit. „a” din O.G. nr. 26/2013, OMFP nr. 3818/2019, OUG nr. 109/2011, Legea nr. 227/2015, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (7) lit. „n”, alin. (14), art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Mediaș pentru anul 2021.

Referatul de aprobare nr. 125/2021; proiectul de hotărâre nr. 124/2021; raportul de specialitate nr. 7.503/19.04.2021;

Temei legal: art. 82 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr.1/2011, Ordinul nr. 5576/2011, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „a”, art. 139, art. 196, art.200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului cultural-sportiv aferent anului 2021.

Referatul de aprobare nr. 126/2021; proiectul de hotărâre nr. 125/2021; raportul de specialitate nr. 7.466/16.04.2021;

Temei legal: art.129 alin.(2), lit. „d” și alin. (7) lit. „d”, „e” și „f”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Demolare și construire spălătorie auto” str. Aurel Vlaicu nr. 58.

Referatul de aprobare nr. 128/2021; proiectul de hotărâre nr. 127/2021; raportul de specialitate nr. 5.836/15.04.2021; Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism nr. P.V. 13402/16.10.2020, respectiv Avizul Arhitectului Șef nr. 1/15.04.2021.

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 republicată, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Construire Centru Medical de Nefrologie și Dializă P+1, totem, amenajare incintă” str. I.C. Brătianu nr.26.

Referatul de aprobare nr. 129/2021; proiectul de hotărâre nr. 128/2021; raportul de specialitate nr. 6832/ 16.04.2021; Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism nr. P.V.4869/12.03.2021, poz.1, respectiv Avizul arhitectului șef nr.2/15.04.2021.

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 republicată, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Modernizare sediu depozit Transgaz (dezafectare clădiri existente, construire clădiri)” str. Valea Lungă (Păucii) fn.

Referatul de aprobare nr. 130/2021; proiectul de hotărâre nr. 129/2021; raportul de specialitate nr. 6.356/16.04.2021; P.V.4869/12.03.2021, poz.4, respectiv Avizul arhitectului șef nr.3/15.04.2021.

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 republicată, Ordinul nr. 2.701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  28. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 111/2021; proiectul de hotărâre nr. 110/2021;raportul de specialitate nr. 6980/08.04.2021;

Temei legal:art. 9 alin (1) și art. 10 alin (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Mediaş; art. 123 alin (1), (3) și (4), art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

  29. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între municipiul Mediaș şi Filiala Sibiu a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie

Referatul de aprobare nr. 137/2021; proiectul de hotărâre nr. 137/2021; raportul de specialitate nr. 7636/21.04.2021;

Temei legal: art. 2.146 din Codul civil, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „c”, lit. d) , alin. (6) lit. „a” și alin. (7) lit. „c”, art. 139, art. 196 şi art. 200, art. 297 alin. (1) lit. „d”, art. 349-353 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator - Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

Informare:

- Adresa nr. 6328/30.03.2021 înregistrată la Primăria municipiului Mediaș, a Asociațiilor de proprietari de pe str. Sondorilor și str. Gloria.
- Adresa cu nr. 6328/19.04.2021 a Direcției Economic - Compartiment Autorizarea Activităților Comerciale Susținerea Înființării Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Adresa cu nr. 15/21.04.2021 a Serviciului Poliția Locală, privind răspunsul la sesizarea asociațiilor de proprietari din vecinătatea S.C. Condmag S.A situată pe str. Gloria nr. 10.

 

Întrebări, interpelări, diverse.

 

Primar,                                                                    Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                  Petruțiu Marina Simona