HCL nr. /19.01.2021

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local, din data de 19 ianuarie 2021, ora 1600
(ora 16,00 în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei municipiului Mediaş)

 

 1. Depunerea Jurământului de către supleantul dl Oprișor Ionuț-Bogdan, aflat la poziția nr. 19 pe Lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local al municipiului Mediaș din data de 27.09.2020 a Partidului Național Liberal, validat de către Judecătoria Mediaș prin Încheierea Civilă nr. 6/CC pronunțată în Camera de Consiliu în data de 05 ianuarie 2021, rămasă definitivă la data de 13.01.2021.

 2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 303/2020 pentru stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Mediaş pe principalele domenii de activitate.

Referatul de aprobare nr. 10/2021; proiectul de hotărâre nr. 10/2021; raportul de specialitate nr. 853/15.01.2021;

Temei legal: art. 124, art. 196 alin. (1) lit. ”a” și art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

 

Primar,                                                                    Secretar general,                     
Gheorghe Roman                                                   Petruțiu Marina-Simona